L. Demydenko PhD in Economics, Associate Professor, Ju. Nakonechna, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine FISCAL DECENTRALIZATION: GERMAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

Annotation. The article analyzes the differences in the formation of revenues and expenditures of local budgets in Ukraine and Germany. The analysis of the composition of income and expenditure of budgets of different levels in Ukraine and Germany is provided. The significant role of transfers in the revenue of local budgets in Ukraine is proven.

Key words: Fiscal decentralization, intergovernmental relations, revenues and expenditures of local budgets, transfers, taxes.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/8

References

1. Dyversyfikatsiya dokhodiv mistsevykh byudzhetiv yak skladova sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku krayiny, Lunina I.O., Kyrylenko O.P., Luchka A.V. ta in. za red. I.O. Luninoyi, NAN Ukrayiny, In-t ekon. ta prohnozuv. . K., 2010. 320 s.
2. Planuvannya ta formuvannya realistychnoho ta prozoroho byudzhetu, Pidtrymka reformy upravlinnya derzhavnymy finansamy Access http://pfm.in.ua/files/files/pfm_document_5370cdd0136a2.pdf
3. Upravlinnya za tsilyamy: prohramno-tsil’ovyy metod byudzhetuvannya ta mizhbyudzhetni vidnosyny, detsentralizatsiya, materialy seminariv Nimets’koho tovarystva mizhnarodnoho spivrobitnytstva GIZ 19.05.2014-22.05.2014 r., Kraulikh P, Vayland H. K., 2014. S. 31-36.
4. Byudzhetnyy Kodeks Ukrayiny vid 08 lypnya .2010 # 2456-VI, Holos Ukrayiny. 2010. # 142., Verkhovna Rada Ukrayiny, Access http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
5. Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02 hrudnya 2010 # 2755-VI, Holos Ukrayiny. 2010. # 229-230., Verkhovna
Rada Ukrayiny, Access http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page9
6. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnyy byudzhet na 2014 rik” vid 16 sichnya 2014 roku # 719-VII, Holos Ukrayiny. 2014. # 10, Verkhovna Rada Ukrayiny, Access http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18
7. Ekonomichna reintehratsiya Ukrayiny: napryamy reformuvannya rehional’noyi polityky, Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’, Access http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/region_monit_2014_1-adcdd.pdf
8. Vykonannya derzhavnoho byudzhetu v chastyni mizhbyudzhetnykh transfertiv stanom na 02.06.2014, Derzhavna
kaznacheys’ka sluzhba Ukrayiny, Access http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23602
9. Byudzhetnyy monitorynh: Analiz vykonannya byudzhetu za 2013 rik/ Instytut byudzhetu ta sotsial’no-ekonomichnykh doslidzhen’ (IBSED) Access: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor%20Quat%202013/KV__IV_2013_Monitoring_ukr.pdf
10. Zakon pro osnovy byudzhetnoho prava federatsiyi ta federal’nykh zemel’ u Nimechchyni, Pidtrymka reformy
upravlinnya derzhavnymy finansamy, Access: http://pfm.in.ua/files/files/pfm_document_52b2f85849eb1.pdf
11. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakonodavchykh aktiv
Ukrayiny shchodo podatkovoyi reformy” vid 28 hrudnya 2014 roku # 71-VIII, Holos Ukrayiny. 2014. # 254., Verkhovna Rada Ukrayiny, Access http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19/page

Download

  • pdf 167_8
    File size: 344 kB Downloads: 3076