О. Гаманкова, д-р екон. наук, проф., С. Шимків, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються особливості формування взаємовідносин між суб’єктами соціального страхування у процесі його реформування. Вивчаються умови інституційного забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з урахуванням останніх тенденцій реформування даної сфери. Розглядаються основні принципи, спрямовані на досягнення оптимального балансу економічних і соціальних потреб забезпечення соціальним захистом громадян України.
Ключові слова: соціальне страхування, обов’язкове страхування, добровільне страхування, єдиний соціальний внесок, Фонд соціального страхування України.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/168-3/2
Надійшла до редколегії 20.0 1.15

References

1. Encyclopedia of the International Labour Organisation ,2014, “Safe work in the world”, available at:
www.safework.ru/ilo/Enciclopedia
2. Koval’, O.P. 2014, Modernizatsiia systemy sotsial’noho strakhuvannia v Ukraini [Modernization of the social
insurance system in Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine ,2003, The Law of Ukraine “Pro zahal’noobov’iazkove derzhavne pensijne
strakhuvannia” vid 09.07.2003, No.1058-IV, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
4. International Labour Organization 2014, “Recommendations of the International Labour Organization”, available at:
www.ilo.org/ilolex/english/index.htm
5. The Verkhovna Rada of Ukraine 1999, The Law of Ukraine “Pro zahal’noobov’iazkove derzhavne sotsial’ne
strakhuvannia vid neschasnoho vypadku na vyrobnytstvi ta profesijnoho zakhvoriuvannia, iaki sprychynyly vtratu
pratsezdatnosti” vid 23 veresnia 1999, No.1105, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1105к/99-вр
6. The Verkhovna Rada of Ukraine 2014, The Law of Ukraine “Pro reformuvannia zahal’noobov’iazkovoho
derzhavnoho sotsial’noho strakhuvannia ta lehalizatsiiu fondu oplaty pratsi” vid 29.12.2014, No.1573, available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/56-19
7. The explanatory note to the draft Law of Ukraine “Pro reformuvannia zahal’noobov’iazkovoho derzhavnoho
sotsial’noho strakhuvannia ta lehalizatsiiu fondu oplaty pratsi” vid 29.12.2014, No.1573, available at:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53067
8. The Verkhovna Rada of Ukraine 1998, The Law of Ukraine “Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro
zahal’noobov’iazkove derzhavne sotsial’ne strakhuvannia” vid 14.01.1998, No.16/98-VR, available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр
9. Koval’, O.P. 2014 “The principle of insurance as a dominant principle of social insurance”, Stratehichni prioritety,
vol.№1 (30), pp. 91-95.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine 2010, The Law of Ukraine “Pro zbir ta oblik iedynoho vnesku na
zahal’noobov’iazkove derzhavne sotsial’ne strakhuvannia” ” vid 8 lypnia 2010, No.2464 –VI, available at:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
11. Cabinet of Ministers of Ukraine 2000, “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Pro zatverdzhennia
Poriadku vyznachennia strakhovykh taryfiv dlia pidpryiemstv, ustanov ta orhanizatsij na zahal’noobov’iazkove derzhavne
sotsial’ne strakhuvannia vid neschasnoho vypadku na vyrobnytstvi ta profesijnoho zakhvoriuvannia” vid 13.09.00, No.1423, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1423-2000-p
12. Cabinet of Ministers of Ukraine 2000, “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine” Pro zatverdzhennia
proportsij rozpodilu iedynoho vnesku na zahal’noobov’iazkove derzhavne sotsial’ne strakhuvannia” vid 30.01.15, No.30,
available at: http://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialne-strakhuvannya-i-pensijne-zabezpechennya/6502-postanovakmu-vid-26-11-14-675-pro-zatverdzhennya-proportsij-rozpodilu-edinogo-vnesku-na-zagalnoobov-yazkove-derzhavnesotsialne-strakhuvannya
13. Fund of social insurance against accidents at work and occupational diseases Ukraine 2014, “Statistical data:
records and insured income of the Fund in 2009-2014”, available at: http://www.social.org.ua/activity/stat

Завантажити

  • pdf 168_2
    File size: 341 kB Downloads: 437