Я. Парадіш, д-р екон. наук, проф. Центр регіональної статистики, Познань, Польша, К. Парадиш, магістр з екон., наук. співр. Познанський університет економіки, Познань, Польша ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА У СВІТЛІ МОДЕЛЛІ НАРОДЖУВАНОСТІ ЗА ПЕРІОД ПАРАДИША

У статті відображено питання дослідження, які в теперішній час мають надзвичайно важливе значення в методології аналізу народжуваності за період. Когортний аналіз розкриває великі можливості для опису процесу людського відтворення. Оскільки період аналізу не достатньо великий, було застосовано однакові методи дослідження для обох країн. Багато років тому один з нас запропонував розкладання періоду сумарного коефіцієнта народжуваності для розрахунку періоду “теоретичних” інтервалів між народженнями. За допомогою комбінації двох систем демографічного аналізу (імовірності народження дитини певної черговості і таблиць вибуття – поповнення) ми розклали “класичний” сумарний коефіцієнт народжуваності (СКН) для дітей останньої та не останніх черг народження в аналізі за період.
Ключові слова: аналіз народжуваності за період, період інтервалу між народженнями, розкладання сумарного коефіцієнта народжуваності за черговістю народжень останніх та не останніх черг.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/169-4/7
Надійшла до редколегії 14.0 3.15

References

1. HFD, 2015. The Human Fertility Database. HFD Available through: The Human Fertility Database. Data
Availability http://www.humanfertility.org/cgi–bin/main.php
2. Kędelski, M., Paradysz J.,2006. Demografia Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: Poznań.
3. Kurkiewicz, J., 2010–red. Demographic Processes and Methods of Analysis. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
4. Paradysz, J.,1985. Multiregional Analysis of Population Reproduction. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 168-184.
5. Paradysz, J., 1995. Birth Intervals as Period Measure Demographic Situation. Demographic Situation Research. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 24–33.
6. Paradysz, K., 2013. Women fertility evolution in Poland in the light of Paradysz’s model. In: XI Conference of Young Demographers. “Population and Economy in Condition Aging”, 18–20 September 2013r. Committee of Sciences Demographic Polish Academy of Sciences and Demographic Department of Cracow University of Economics, Cracow.
7. Ryder, N.B., 1969. The Emergence of a Modern Fertility Pattern, United States 1917–1966. Fertility and Family Planning. A World View. The University of Michigan Press, Ann Arbor, pp. 99–123.

Завантажити

  • pdf 169_7
    File size: 1 MB Downloads: 379