Л. Балтадор, канд.екон.наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія СТАЛИЙ РОЗВИТОК: МИСЛИТИ ГЛОБАЛЬНО, ДІЯТИ ЛОКАЛЬНО – ПРИКЛАД м. ІГХІУ, РУМУНІЯ

Сталий розвиток передбачає добросовісне використання ресурсів, так, щоб майбутні покоління змогли б задовольнити свої по-треби. Нова парадигма якраз в тому, як економічний розвиток необхідно здійснити. Міжнародні договори про пом’якшення наслідків зміни клімату, біо-розмаїття і боротьби з бідністю та інші подібні питання були підписані більшістю держав. На місцевому рівні більш конкретні проблеми з ‘являються. Ця стаття прагне представити формат документа, який може бути використаний органами місцевого самоврядування, щоб подолати перешкоди. Інтегрована система менеджменту (ІСМ) прагне внести свій внесок у поліпшення зв’язку між місцевими зацікавленими сторонами, громадянами та місцевими органами влади, що, врешті-решт, може при-звести до більш сталого майбутнього. Для цього ми проаналізували перші кроки до реалізації ІСМ в селі Ігхіу округу Альба, на основі мінімальних вимог, розроблених в рамках проекту Champ.
Ключові слова: Сталий розвиток, інтегрована система управління.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/13
Надійшла до редколегії 15.05.15

References

1. Baltador M., Tabara V., Rusu T. et al., Studiu stiintific privind Strategia de dezvoltare sustenabila a comunei Ighiu in context European pentru perioada 2014 -2020-2030, Lucian Blaga University Publishing House, Sibiu, 2013.

2. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.), Lokale Agenda 21 und nachhaltige Entwicklung in deutschen Kommunen. 10 Jahre nach Rio: Bilanz und Perspektiven, Berlin 2002.

3. Carmin, J., Zhang, Y. (2009): Achieving Urban Climate Adaptation in Europe and Central Asia. The World Bank. Europe and Central Asia Region. Sustainable Development Department. Policy Research Working Paper 5088. Similar: Commission of the European Communities (EC), Adapting to climate change: Towards a European framework for action, White Paper, COM(2009) 147 final.
4. Charter of European Cities and Towns towards sustainability, Aalborg, 1994.
5. EEA – European Environment Agency (2008): Impacts of Europe’s changing climate – 2008 indicator-based as-sessment. EEA Report No 4/2008.

6. EEA – European Environment Agency (2009): Cities of the future – how will European cities adapt to new climate conditions? Online-article.

7. Lia Alexandra Baltador, Camelia Budac, Open Government – A Long Way Ahead for Romania, Procedia Economics and Finance, Volume 16, 2014, Pages 557-562, ISSN 2212-5671, http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00839-9.

8. Jessica Lee, Mohamed Z. Elbashir, Habib Mahama, Steve G. Sutton, Enablers of top management team support for integrated management control systems innovations, International Journal of Accounting Information Systems, Volume 15, Issue 1, March 2014, Pages 1-25, ISSN 1467-0895, http://dx.doi.org/10.1016/j.accinf.2013.07.001.
9. Platform for the Managing Urban Europe Initiative, www.localmanagement.eu.
10. Robrecht, H., Morchain, D. (2010): Adaptation to the changing climate: time to intensify efforts. Background docu-ment for Workshop 4: Adaptation in cities & quality of life.

11. World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.

Завантажити

  • pdf 171_13
    File size: 692 kB Downloads: 1372