R. Guliyev, PhD, Professor Azerbaijan Technical University, Baku (Azerbaijan) FINANCIAL MARKET OF AZERBAIJAN: CURRENT CONDITION AND FUTURE PERSPECTIVES

This article discusses the economic model of Azerbaijan. Main components of the financial market are being analyzed: state budget, state oil fund, banking system, foreign debt and etc. This article assesses the impact of the global financial crisis on the national economy. Moreover, future development perspectives of the financial market and the economy are being examined as well.

Keywords: Azerbaijani model of the economy, the oil strategy, financial market, financial market components, financial stability.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/5

References
  1. Statisticheskiye pokazateli Azerbayjana 2013. Statisticheskiy sbornik. Baku, 2013.
  2. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Isledovaniye predprinimatelskoy pribili, kapitala, kredita,procenta I cikla konyukturi) : per.s ang. – M: Progress, 1982. – 455 s.
  3. Pokazateli deyatelnosti Gosudarstvennogo Neftyanogo Fonda Azerbayjansoy Respubliki [Elektronniy resurs] // Gosudarstvenniy Neftyanoy Fond Azerbayjanskoy Respubliki: [sayt]. – Rejim dostupa: http://www.oilfund.az/az_AZ/ hesabatlar-ve-statistika/hesabat-arxivi.asp. – Nazvaniye s ekrana.
  4. Bahram Rustambekov, V.T. Aktivi QNFAR na 1 oktyabrya 2013 goda previsili $35,8 млрд. [elektronniy resurs]. – Rejim dostupa:http://1news.az/economy/oil_n_gas/ 20131021041000626.html. – Nazvaniye s ekrana.
  5. Obnarodovani variant mexanizma vozvrata sovetskix vkladov v Azerbayjane. [Elektronniy resurs]. – Rejim dostupa: http://news.day.az/economy/311120.html. – Nazvaniye s ekrana.
  6. Koncepciya razvitiya “Azerbayjan – 2020: vzglyad v budushee” [Elektronniy resurs] // Prezident Azerbayjana Ilham Aliyev : [sayt]. – Rejim dostupa: http://www.president.az/files/future_ru.pdf. – Nazvaniye s ekrana.
  7. Pokazateli gosudarstvennogo vneshnego dolga Azerbayjana. [Elektronniy resurs] // Ministerstvo finansov Azerbaycanskoy Respubliki: [sayt]. – Rejim dostupa: http://www.maliyye.gov.az/node/1166. – Nazvaniye s ekrana.

Download