R. Biluk, PhD in Economics, Associate Professor Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi FINANCIAL INSTRUMENTS FOR STRENGTHENING REGIONAL COMPETITIVENESS IN UKRAINE

Financial instruments are very important in regulation of regional competitiveness. Some budget instruments approved their effectiveness even in crisis period, but the contemporary situation makes it necessary to use both fiscal and non-fiscal levers of adjustment of regional competitiveness.

Keywords: regional competitiveness, local budget, budget of development, investment grants, municipal bonds, local bank units, programtarget method of budgeting, communal property, land resources.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/9

References
 1. Vakhovych I.M., Kamins’ka I.M. Finansova spromozhnist’ rehionu: diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennya / I.M. Vakhovych, I.M. Kamins’ka: [monohraf.] – Luts’k: Nadstyr’ya. 2009. – 400 s.
 2. Osobennosti voproizvodstva regional’nogo kapitala: sushhnost’, podhody k ocenke, metody upravlenija / [Pod obshhej red. Ju.V. Savel’eva]. – Petrozavodsk: Izd-vo Karel’skogo nauchnogo centra RAN, 2008. – 213 s.
 3. Pylypiv V.V. Upravlinnya vidtvorennyam terytorial’nykh ekonomichnykh system u finansovomu prostori / V.V. Pylypiv.- K.: RVPS Ukrayiny NAN. – 400 s.
 4. Tut i dali predstavleni dani Instytutu byudzhetu ta sotsial’no-ekonomichnykh doslidzhen’. – [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: www.ibser.org.ua/.
 5. Dani Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www.ukrstat.gov.ua
 6. Fedyuk V. Vplyv investytsiynoyi polityky na mistsevyy ekonomichnyy rozvytok // V. Fedyuk. Mistsevyy ekonomichnyy rozvytok (VIII Ukrayins’kyy munitsypal’nyy forum). – 12 lypnya 2012 r., m. Yalta, Ukrayina.
 7. O vvedenii v dejstvie Bjudzhetnogo kodeksa Rossijskoj Federacii // Federal’nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 31.07.1998 №145-F3 / Dokument iz BD NTC “Sistema”.
 8. Instrumenty rozshyrennya rynku munitsypal’nykh tsinnykh paperiv yak chynnyka resursnoho zabezpechennya rehional’noho rozvytku / O.V. Shevchenko. Analitychna zapyska.-[Elektronnyy resurs].-Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/1131/
 9. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny vid 08 lypnya 2010 r., # 2456-VI, st. 16 i 74; Pro zatverdzhennya poryadku zdiysnennya mistsevykh zapozychen’ // Postanova Kabinetu Ministriv vid 16 lyutoho 2011 r., # 110.
 10. Wallance G.J. Could municipal bonds be the next financial Titanic? // http://www.forbes.com/sites/ forbesleadershipforum/2012/09/20/could-municipal-bonds-be-the-next-financial-titanic/
 11. Filatov O.H. Zakonodavche rehulyuvannya rynku munitsypal’nykh oblihatsiy // O.H. Filatov / [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=8036.
 12. Pro zatverdzhennya pereliku ob’yektiv i zakhodiv, shcho finansuyut’sya u 2012 r. za rakhunok koshtiv derzhavnoho fondu rehional’noho rozvytku // Rozporyadzhennya KMU vid 12 kvitnya 2012 r. # 243-r
 13. Pasichnyk Yu.V. Byudzhetna systema Ukrayiny / Yu.V. Pasichnyk: [monohraf.] – K.: Znannya, 2008.-S.670s.
 14. Dehtyar’ova V. Zastosuvannya prohramno-tsil’ovoho metodu v byudzhetnomu protsesi Ukrayiny / U: Byudzhetna polityka u konteksti stratehiyi sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny: [monohraf.] V 6 t. – T.4: Prohramno-tsil’ovyy metod u byudzhetnomu protsesi. – K.: NDFI, 2004.

Download