H. Tlusta PhD (Economic), assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv HEALTH INSURANCE IN HEALTH REFORM IN UKRAINE

The author of the article researched the teoretical and methodological approaches to the formation and development of the health insurance market conditions, also investigated the condition and features of the functioning of the health system in Ukraine and abroad, reasonable prospects of introducing mandatory and dissemination of voluntary health insurance, as well as ways of improving financial provide health insurance system in Ukraine.

Keywords: health insurance, medical insurance, mandatory health insurance, voluntary health insurance.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/13

References
 1. Stetsenko V., 2009. Medychne strakhuvannya yak skladova systemy strakhuvannya (pravovi aspekty). Forum prava, #3, p. 597-602.
 2. Savenko, A.Yu. Palamarchuk., A.O., 2010. Vvedennya byudzhetno-strakhovoyi systemy finansuvannya obov’yazkovoho medychnoho strakhuvannya v Ukrayini yak odyn iz shlyakhiv reformuvannya ukrayins’koyi systemy okhorony zdorov’ya. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, Seriya Ekonomichni nauky, 1, T.2, p. 156-160.
 3. Vnukova, N.M., Kuz’mynchuk, N.V., 2006. Sotsial’ne strakhuvannya: navch. posibnyk. Kiev: Kondor, 352 p.
 4. Stetsenko V., 2008. Orhanizatsiyno-pravovi zasady medychnoho strakhuvannya: zarubizhnyy dosvid ta propozytsiyi dlya Ukrayiny. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, # 1, p. 10-13.
 5. Yakovlyeva T., 2008. Sotsial’no-pravovi peredumovy zaprovadzhennya obov”yazkovoho medychnoho strakhuvannya. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, # 11. p. 71-74.
 6. Finansuvannya okhorony zdorov’ya za 2012 rik. Vsesvitnya orhanizatsiyeya okhorony zdorov”ya. Available through: http://www.who.int/gho/health_financing/en/index.html.
 7. Bazylevych, V.D., Bazylevych, K.S., 2008. Strakhova sprava: monohrafiya Kiev: Znannya, 351 p.
 8. Medychne strakhuvannya – strakhuvannya zdorov’ya Strakhovoy Broker – Nykolaenkov P.A. – SKAP Available through: http://strahovanienpa.wordpress.com/2011/02/13/
 9. Osadets’ S.S., 2002. Strakhuvannya : pidruchnyk, Kiev: Vyd-vo KNEU, 599 p.
 10. Soldatenko O., 2010. Istoriya stanovlennya medychnoho strakhuvannya yak odnoho iz dzherel finansuvannya okhorony zdorov’ya, Pravo Ukrayiny. #6. p. 233-239.
 11. Yavors’ka T.V./ 2008. Strakhovi posluhy: navch. posibnyk. Kiev: Znannya, 350 p.

Download