А. Sabirova, assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv MARKETING CHARACTERISTICS OF INSURANCE MARKET IN UKRAINE

The current state of the insurance market of Ukraine in the post-crisis period, by comparison with the pre-crisis was investigated in the paper. The insurance market in the pre-crisis period grew rapidly, but was unable to withstand the economic crisis and suffered a crushing blow. The economic crisis of 2008-2009 led to a decrease of the demand for financial services in general and insurance services in particular. The lack of development of the insurance market created high barriers for responding and adapting to changes that occurred during the crisis.

Keywords: insurance market, insurance marketing, insurance premium, insurance payment.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/16

References
 1. Informatsiya pro stan i rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny 2007-2012 [online]. Natsional’na komisiya, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh. Available through: http://nfp.gov.ua/content/ informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.
 2. Zhuravka, O.S., 2008. Vplyv inozemnoho kapitalu na rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny. Naukovo-teoretychnyy zhurnal Khmel’nyts’koho ekonomichnoho universytetu “Nauka y ekonomika”, 1 (9), p.277–286.
 3. Cheberyako, O.V., 2007. Sehmentatsiya strakhovoho rynku. Visnyk Kyyivs’koho universytetu. Seriya: Ekonomika, Vyp. 94-95, p. 80 – 83.
 4. Onyshchenko, V.P., Klimchuk, O.V., 2010. Riven’ strakhovykh vyplat yak pokaznyk rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny. Visnyk Chernihivs’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 43. p. 156–163.
 5. Reytynhy strakhovyy kompaniy Ukrayiny [online]. Forinshurer: Available through: http://forinsurer.com/ratings/nonlife.
 6. Bazylevych, V.D., 2012. Novitni tendentsiyi ta protyrichchya na strakhovomu rynku Ukrayiny. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 133, p. 5-8.
 7. Hamankova, O.O., Khlivnyy, V.K., 2012. Strakhovyy rynok Ukrayiny u hlobal’nomu strakhovomu prostori. Finansy Ukrayiny, 5, p. 58-67.
 8. Pavlenko O., 2009. Ukrayins’kyy strakhovyy rynok: mozhlyvosti finansuvannya rostu. Finansovyy rynok Ukrayiny, 3, p.11-12.
 9. Pikus, R.V., Ihnatyuk, A.O. 2013. Teoriya ta praktyka hipotezy efektyvnoho rynku. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya “Ekonomika”, # 135, p. 5-7.
 10. Rotova, T.A., 2006. Strakhuvannya: Navchal’nyy posibnyk. Kiev: Kyyivs’kyy natsional’nyy torhovel’no-ekonomichnyy universytet, 334 p.
 11. Sobol’, R.H. Formuvannya y stanovlennya strakhovoho rynku v Ukrayini. Derzhavne budivnytstvo. Available through: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/1/07.pdf

Download