K. Kucherenko, PhD Student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv ESTIMATION OF SNFLUENCE OF GLOBAL FACTORS OF RICK ON THE PROCESS OF FORMING OF INTERNATIONAL TOURIST BRAND

A brand of a territory as an object of tourist interest is the influence of the various risks, which determine the General perception of this territory by tourists. The article is aimed at systematization and estimation of risks that arise in the process of formation of the tourist’s country brand. Considered is the problem of influence of global risk factors on the process of formation of international tourist brand. Provides a list of risks, influencing the process of formation of tourist brand. It is noted that these risks can wear both objective and subjective character.

Keywords: brand; risk; vaguenes; tourism; factors.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/18

References
 1. Polesskaya, O.P., Turizm v epokhu globalizatsii mirovoy ekonomiki. URL : http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/ Economics/ 2_121440.doc.htm
 2. Afanas’ev, E., Brend kak faktor formirovaniya turisticheskogo obraza strany. URL : http://region-brand.ru/speaker/ item/94-shatalov
 3. Tikhonova, N.S., 2007. Brending territorii i otsenka ego effektivnosti. SPb., 19 p.
 4. Krivov, V., Problema riskov pri prinyatii upravlencheskikh resheniy / V. Krivov // Upravlenie riskom. – 2000. – №4. – S. 15-17. 5. Ivchenko, I. Yu., 2004. Ekonomicheskie riski : uch. posob. Kiev: Tsentr uch. l-ry, 304 p.
 5. Mantorova, Yu. K., 2007. Sotsial’no-innovatsionnoe upravlenie turizmom v dinamicheski razvivayushcheysya Rossii : diss…. kand. sots. nauk. Moskva, 155 p.
 6. Pankrukhin, A. P., 2006. Marketing territoriy. SPb.: “Piter”, 416 p.
 7. Veber, M., 1996. Osnovnye sotsiologicheskie ponyatiya. Zapadnoevropeyskaya sotsiologiya KhІKh – nachala XX vekov. Moskva, p. 455-491.
 8. Gurin, S. P., 2000. Marginal’naya antropologiya. Saratov : Izd. tsentr SGSEU 237 p.
 9. Merton, R., 1994. Yavnye i latentnye funktsii. V kn.: Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl’. Moskva: MGU, 496 p.
 10. Ovcharov, A., 2009. Turisticheskiy kompleks v Rossii: tendentsii i riski. Moskva: Izdatel’stvo: Infra-M, 280 p.
 11. Birzhakov, M.B., 2007. Ekonomicheskaya bezopasnost’ turistskoy otrasli. SPb.: Izdatel’skim dom Gorda, 386 p.
 12. Zorin, I.V.,2001. Menedzhment turizma: Turizm i otraslevye sistemy : uchebnik. Moskva: Finansy i statistika, 272 p.
 13. Chernikova, L.I.,2010. Strakhovanie i riski v turizme. Moskva: Akademiya, 160 p.

Download