L. Lisyak, Doctor of Sciences (Economics), Professor, K. Romenska, Senior Lecturer Dnipropetrovsk State Financial Academy, Dnipropetrovsk THE DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USING LOCAL BUDGET FUNDS IN UKRAINE

The causes of inefficient the local budget funds in Ukraine, the analysis of execution indicators that determine the financial position of the respective budgets and budget programs in terms of program and target method were characterized in this paper. The main problems that reduce the efficiency of local financial authorities work were listed and the and the measures to ensure the efficient using the local budget funds in Ukraine were suggested.

Keywords: local budget funds, the efficiency of using local budget funds, the execution of local budgets, the indicators of effectiveness.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/19

References
 1. Velichko O.V., Fіlіppov V.V. Ekonomіcheskiy vestnyk Donbasa [The economic journal of Donbass], no. 2 (20) (2010): 25-29.
 2. Latinіn M. Publichnoe upravlenie: teoriya i praktika [Public administration: theory and practice], no. 1 (2010): 29-35.
 3. Lyuty I., Savich L. Formirovanie runochnoi ekonomiki v Ukraine[Formation of a market economy in Ukraine], no. 19 (2009): 81-87.
 4. Nikolishin Y.I., Antonuk O.I. Vseukrainskij nauchno-proizvodstvennuj jurnal “Ustoichivoe razvitie ekonomiki” [Ukrainian Scientific-production journal “Sustainable economic development”], no. 5 (2011):95-98.
 5. Poznyakovska N.M. Ychet dohodov i rashodov mestnuh budgetov Ukrainu: monografiya [Revenue and expenditures of local budgets in Ukraine: monography], Rovno: UDUVGP (2002):230.
 6. Radіonov Y.D. Finansu Ukrainu [Finance of Ukraine], no. 5 (2011): 47-55.
 7. Rozputenko І.V. UADU pri Prezidente Ukrainu [Academy of public administration under the President of Ukraine], Kiev (1998):244.
 8. Savіna L.O., Popovich O.V. Vestnik Zaporogskogo natsionalnogo universiteta [Journal of Zaporizhzhya National University], no. 1(4) (2009): 182-189.
 9. Pro oblasnu mighaluzevu kompleksnu programu “Zdoroviya natsii” na 2002-2015 roku, Rishennya Dnipropetrovskoi oblasnoi radu [The decision of Dnipropetrovsk Regional Council], 2002, # 520-22/ХХІІІ.
 10. Pravula skladannya pasportiv budgetnuh program mistsevuh budgetiv ta zvitiv pro ih vukonannya, Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainu [The order of the Ministry of Finance of Ukraine], 09.07.2010, #679 (0574-10).
 11. Pro deyaki putannya eksperimentu po zaprovadgennu programno-tsilovogo metody skladannya ta vukonannya mistsevuh budgetiv, Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainu [The order of the Ministry of Finance of Ukraine], 09.07.2010, #679 (0573-10).

Download