М. Габелко, мол. наук. співроб., НУЛ досліджень підприємництва, Національний дослідницький університет, Вища школа економіки, Росія ВПЛИВ РАМКОВИХ УМОВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РАННЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Дослідження спрямовано на вивчення ролі соціального середовища та державної політики у створенні рамкових умов підприємницької діяльності . У 2006-2011 рр. частка оптимістично налаштованих респондентів дуже низька у РФ і характеризується високою мінливістю між країнами-учасницями GEM. Побудована модель пояснює вплив оптимістичності населення на ранню підприємницьку активність, включаючи міждержавні відмінності.

Ключові слова: міждержавні зіставлення, рамкові умови підприємницької діяльності, Глобальний моніторинг підприємництва, рання підприємницька активність.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/3

References
  1. Gabelko M.V. Sravnytel’nіj analyz mnenyj naselenyja o perspektyvah razvytyja predprynymatel’stva v regyonah Rossyy / M.V. Gabelko // Voprosi statystyky. – 2009. – № 7. – S. 35-42.
  2. Metodologyja GEM, available at: // www.gemconsortium.org.
  3. Nort D. Ynstytuti, ynstytucyonal’nie yzmenenyja y funkcyonyrovanye ekonomyky / D. Nort: per. s angl. A.N. Nesterenko. – M: Fond ekonomycheskoj knygy “Nachala”, 1997. – 180 s.
  4. Obrazcova O.Y. Rannee predprynymatel’stvo v 2006 – 2011 godu: Rossyja y strani myra. / O.Y. Obrazcova // Еkonomycheskyj al’manah: Statystyka, Analyz, Prognoz. – M.: Ekonomycheskyj fakul’tet MGU, 2013, vip.1.
  5. Chepurenko A.Ju. Maloe predprynymatel’stvo v socyal’nom kontekste / A.Ju. Chepurenko – M.: Nauka, 2004.
  6. Environmental factors that influence the entrepreneurial capacity. An empirical approach from the GEM Project using a structural equation model / J.C.D. Casero, R.H. Mogollón, J.L. Roldán – LBS, Babson College, 2007.
  7. Baumol W.J. Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive / W.J. Baumol // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. № 5. Pt. 1. P. 893 – 920, s. 894.
  8. Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy / J.A. Schumpeter – NY: Harper, 1975, s.157.

Завантажити