V. Dron’, PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor Main statistics department in Chernivtsy region, Chernivtsi RESEARCH OF EXISTENCE OF RELATIONSHIP BETWEEN VARIABLES BY THE METHOD OF CONDITION-CONSEQUENCE DECOMPOSITION OF EVENTS

In the work an algorithm for establishing the existence of relationship between arbitrary socio-economic variables is given. The algorithm is based on the condition-consequence decomposition of events. It involves the construction of event-model and the using two classifications – types of interdependencies between events and types of relationships between their attributes.

Keywords: socio-economic event, condition-consequence decomposition of events, interdependence between events, relationship between variables, false correlation.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/6

References
  1. Dron’ V.S. Metod umovno-naslidkovogo rozkladu vstanovlennja vzajemozalezhnosti mizh social’no-ekonomichnymy podijamy / V.S. Dron’ // Aktual’ni problemy ekonomiky. – 2012. – № 3 (129). – S. 305–311.
  2. Dron’ V.S. Vstanovlennja pozytyvnoi’ ta negatyvnoi’ vzajemozalezhnosti mizh social’no-ekonomichnymy podijamy / V.S. Dron’ // Ekonomichnyj forum: [Nauk. zhurnal]. – 2012. – № 2. – S. 523–528.
  3. Davidovskyj Y.V. Problema prychynnosty v medycyne (etyologyja) / Y.V. Davidovskyj – M.: Gosudarstvennoe yzd-vo medycynskoj lyteraturы, 1962. – 176 s.
  4. Dron’ V.S. Vstanovlennja vzajemozv’jazku mizh social’no-ekonomichnymy velychynamy / V.S. Dron’ // Nauk.pr. Kirovograds’kogo nac. tehn. un-tu. – 2012. – Vyp.22, ch.II. – S.96–100.
  5. Instrukcija shhodo zapovnennja formy derzhavnogo statystychnogo sposterezhennja №1-kb (misjachna) “Zvit pro vykonannja budivel’nyh robit” [Zatverdzhena nakazom Derzhkomstatu 09.10.2009 r. №375, zarejestrovano v Ministerstvi justycii’ Ukrai’ny 27.10.2009 r. za №984/17000] [Elektronnyj resurs] // Verhovna Rada Ukrai’ny [sajt “Zakonodavstvo Ukrai’ny”]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0984-09.
  6. Statystychnyj shhorichnyk Chernivec’koi’ oblasti za 2011 rik. – Chernivci: Golovne upravlinnja statystyky u Chernivec’kij oblasti, 2012. – 604 s.

Download