В. Єлейко, д-р екон. наук, проф., Р. Боднар, канд. фіз.-мат. наук, доц. Львівська комерційна академія, Львів ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ

У статті побудовані та досліджені економетричні моделі, з урахуванням сезонної і трендової компонент, експорту та імпорту послуг України як в загальному, так і з країнами СНД, Європою і Азією. Також знайдені точковий та інтервальний прогнози досліджуваних показників на II, III і IV квартали 2013 року.

Ключові слова: лінійний тренд, параболічний тренд, точковий прогноз, інтервальний прогноз, коефіцієнт детермінації.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/7

References
  1. Heyetz V.M.,2010. Economics of Ukraine for 1991-2009. 112 p. (in Ukrainian).
  2. Kyselyova O.M., 2012. Structural peculiarities of Ukraine ‘s economic activities. Ekonomika I prognozuvannya, 4, pp. 93-101. (in Ukrainian).
  3. Klymenko I.V, Fedirko O.A.,Us I.V., 2011. Three years of membership in the WTO: external trade trends of Ukraine in the post-crisis period: [analytical report]. 72 p. (in Ukrainian).
  4. Makuha S.M., 2012. The restructuring of Ukraine’s foreign trade – time requirement. Biznes inform, 1. pp. 8-11. (in Russian)
  5. Bodnar R.D., Yeleyko I.V., 2008. Econometric investigation of the external economical activity of Ukraine. Visnyk Lvivskogo universytetu. Seriya mizhnarodni vidnosyny, 25, pp. 230-234. (in Ukrainian).
  6. Bodnar R.D., Demchyshyn M.Ya., 2011.Economertrical analysis of the dynamics of foreign trade of Ukraine. Visnyk Lvivskoyi komertziynoyi akademiyi. Seriya ekonomichna, 38, pp. 7-11. (in Ukrainian).
  7. Yeleyko V.I., Kopych I.M., Bodnar R.D., Demchyshyn M.Ya., 2007. Econometrics. 349 p. (in Ukrainian).
  8. Eliseeva I.I., Kurysheva S.V., Kosteeva T.V., 2002. Econometrics. 344 p. (in Russian). 9. Foreign trade in services (quarterly indices). Official site of State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm.

Завантажити