Н. Лутчин, канд. екон. наук, доц. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті проаналізовані основні диспропорції економіки як на державному, так і на регіональному рівні. В роботі розглядаються концептуальні підходи до формування ефективної структури економіки України та Львівської області. Враховуючи міжнародний досвід, запропонована оптимальна структура економіки Львівської області на даному етапі розвитку. Автором обґрунтовано необхідність та принципи створення інформаційного забезпечення на рівні областей України для проведення оцінки та обліку диспропорцій економіки для визначення зваженої регіональної політики.

Ключові слова: структурні диспропорції економіки, структурні зрушення, оптимізація структури економіки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/11

References
  1. Didych O. – H.O. Sutnist’ ponyattya ta metodolohiya doslidzhennya strukturnykh zrushen’ v ekonomitsi / O.–H.O. Didych // Problemy rozvytku zovnishn’oekonomichnykh zv\yazkiv i zaluchennya inozemnykh investytsiy: rehional’nyy aspekt: Zb. nauk. prats’. Donets’k : DonNU. – 2007. – S. 1732 –1740.
  2. Ekonomichna kryza v Ukrayini: vymiry, ryzyky, perspektyvy / Zhalilo Ya.A., Babanin O.S., Belins’ka Ya.V. ta in. / za zah. red. Ya. A. Zhalila. – K.: NISD, 2009. – 142 s.
  3. Zhalilo Ya.A. Ekonomichna stratehiya derzhavy: teoriya, metodolohiya, praktyka / Ya.A. Zhalilo. – K.: NISD, 2003.
  4. Kuzubov M.V. Otsinka strukturnykh zrushen’ v ekonomitsi Ukrayiny ta yikh optymizatsiya / M.V. Kuzubov, N.L. Ovander // Aktual’ni problemy ekonomiky. – 2010. – № 9 (111). – S. 66 – 75.
  5. Ofitsiynyy sayt Holovnoho upravlinnya statystyky Pol’shchi [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.stat.gov.pl.
  6. Ofitsiynyy sayt Holovnoho upravlinnya statystyky u L’vivs’kiy oblasti[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.lv/ukrstat.gov.ua.
  7. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.
  8. Cherevko O.V. Upravlinnya sotsial’no – ekonomichnym rozvytkom rehionu na stratehichnykh zasadakh / O.V. Cherevko // Ekonomika ta derzhava. – 2006. – № 9. – S. 57 – 59.
  9. Rozhdjestvens’ka L.G. Statystyka rynku tovariv i poslug:Navch.posib./ L.G. Rozhdjestvens’ka – K.:KNEU,2005. – 419 s.
  10. Chernyak V.I.Strukturni dysproportsiyi hlobal’noyi ekonomiky na suchasnomu etapi rozvytku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www. rusnauka.com.

Завантажити