N. Skopenko, Doctor of Economics, Associate Professor National University of Food Technologies, Kyiv PARTICULAR QUALITIES OF INTEGRATIONAL INTERACTION DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY IN UKRAINE

Integrated structures forming and their development is an effective area of improving the efficiency of agricultural enterprises in general and the food industry in particular. Specific features of this sector determine the feasibility of the priorities of integrational interaction between the food industry enterprieses and other market players. A forecast of integrational interaction of the food industry is made, issues of businesses and efficient tools of integration, depending on the stage of development of the industry are developed. There are some examples. Active integration, expansion by creating separate business units, integration in related field only if there is occurrence of synergy or as part of resource support is appropriate for beverage – energytonik producers, bottled drinking water, frozen food, pastry, organic products manufacturers. For producers of wines, alcoholic drinks, mineral water?flour we suggest horizontal and vertical integration, acquisitions of competitors, participation in various associations (unions, associations), diversification of production. For bread producers and bakery products, oils and fats, dairy and meat products, sugar, confectionery, processed fruit and vegetables we propose horizontal and vertical integration, diversification of production decline, disintegration through the provision or salling of non-core assets. For beer manufacturers and tobacco is urgent to use transnational integration, integration in other industries through the provision of disintegration or selling of non-core assets.

Keywords: integration, integrational interaction, integrated structure, food industry.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/5

References
 1. Avdasheva S. B. Biznes-gruppyi v rossiyskoy promyishlennosti [Tekst] / S.B. Avdasheva // Voprosyi ekonomiki. – 2004. – # 5. – S. 121–134.
 2. Bakker G. Kak uspeshno ob’edinit dve kompanii [Tekst] / Gans Bakker, Dzheren Helmink; [per. s ang. T.I. Mitasova; nauch. red. G.A. Yasnitskiy, A.G. Yasnitskaya]. – Minsk: Grevtsov Pablisher, 2008. – 288 s.
 3. Galpin T. Dzh. Polnoe rukovodstvo po sliyaniyam i pogloscheniyam kompaniy : Metodyi i protseduryi integratsii na vseh urovnyah org. ierarhii. / Timoti Dzh. Galpin, Mark Hendon; [Per. s angl. i red. E.V. Kondukovoy] – M.; SPb.; K.: Vilyams, 2005. – 237 s. – Bibliogr.: s. 235-237.
 4. Gorbatov V. M. Integrirovannyie strukturyi biznesa v mirovoy ekonomike / V. M. Gorbatov. –. H., 2005. – 168 s.
 5. Gorbatov V. M. Konkurentosposobnost i tsiklyi razvitiya integrirovannyih struktur biznesa / V. M. Gorbatov. – H. : INZhEK, 2006. – 592 s.– Bibliogr.: s. 420-444.
 6. Gohan Patrik A. Sliyaniya, pogloscheniya i restrukturizatsiya kompaniy [Tekst] / Patrik A. Gohan; [Per. z angl.]. – 3-e izd. – M. : Alpina Biznes Buks, 2007. – 741 s.
 7. Grandi T. Sliyaniya i poglascheniya. Kak predotvratit razrushenie korporativnoy stoimosti, priobretaya novyiy biznes [Tekst] / Toni Grandi; [per. s angl.]. – M. : Eksmo, 2008. – 240 s.
 8. Dinz G. K pobede cherez sliyanie. Kak obratit otraslevuyu konsolidatsiyu sebe na polzu/ Greym Dinz, Frits Kryuger, Stefan Zayzel; [Per. s angl.]. – M.: Alpina Biznes Buks, 2004. – 252 s.
 9. Kizim N. A. Organizatsiya KREPS / Kizim N. A. – H. : Biznes-Inform, 2000.–108 s.
 10. Nesterchuk Yu.O. IntegratsIynI protsesi v agrarno-promislovomu virobnitstvI: monografIya / Yu.O. Nesterchuk. – Uman: Vidavets “SochInskiy”, 2009. – 372 s.
 11. Pilipenko A. A. StrategIchna IntegratsIya pIdpriEmstv: mehanIzm upravlInnya ta modelyuvannya rozvitku: monografIya / A. A. Pilipenko. – HarkIv: VD “Inzhek”, 2007. – 380 s.
 12. Ragin F.V. Konsolidatsiya otrasli i portfelnaya strategiya kompanii / F.V. Ragin [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://icon.contrast-interactive.com/uploads/FCK/File/Ragin_IndustryConsolidationArticle.pdf
 13. Ryinochnaya integratsiya v agroprodovolstvennom sektore: tendentsii, problemyi, gosudarstvennoe regulirovanie [Tekst] / Otvet. red. A.V. Petrikov. – M. : VIAPI im. A.A. Nikonova: “Entsiklopediya rossiyskih dereven, 2010. – 497 s.
 14. Sabluk P. T. MIzhgaluzevI vIdnosini / P. T. Sabluk, S. V. Sholudchenko // Agropromisloviy kompleks UkraYini: stan, tendentsIYi ta perspektivi rozvitku : Inform.-analIt. zb. Vip. 4. – K. : IAE, 2000. – S. 25–30.
 15. Formuvannya mIzhgaluzevih vIdnosin: problemi teorIYi ta metodologIYi / P.T. Sabluk, M.Y. MalIk, V.L. Valentinov; In-t agrar. ekonomIki. – K., 2002. – 294 s.: ris., tabl. – BIblIogr.: s. 280-292. – ukp.

Download