K. Prykhodko, PhD in Economics, Assistant of Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv ISSUES ON USING PRICE INDICES FOR ESTIMATING GDP AND ITS COMPONENTS AT CONSTANT PRICES ACCORDING TO SNA METHODOLOGY

The article examines requirements and methodological approaches to the calculation of price indices (deflators) in the national accounts. It gives estimation for the level and dynamics of price indicators. It proposes on improving the calculation of price indices (deflators) in the national accounts of Ukraine.

Keywords: price indices, national accounts, producer price indices, indices of consumer prices, deflation, GDP.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/160-7/13

References
 1. System of National Accounts 2008. New York, 2009. Sales No. E.08.XVII.29, document symbol ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5U.N.– 722 p.
 2. Metodologichni polozhennja zi statystyky / Red. kol.: G. Osaulenko (golova) ta in. – K.: Derzhkomstat Ukrai’ny; ZAT “Avgust”, 2002. – Vyp. 1. – S. 139–234.
 3. Yndeksі potrebytel’skyh cen [Tekst]: metodologycheskoe rukovodstvo / Mezhdunarodnaja organyzacyja truda. Per. s angl. – M.: Fynansы y statystyka, 1993. – 248 s.
 4. Motoryn R.M. Systema nacional’nyh rahunkiv: Navch. Posibnyk / R.M. Motoryn, T.M. Motoryna – K.: KNEU, 2001. – 336 s.
 5. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny [Elektronyj resurs] // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny: [sajt]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 6. Ministerstvo finansiv Ukrai’ny [Elektronyj resurs] // Ministerstvo finansiv Ukrai’ny: [sajt]. – Rezhym dostupu: http://www.minfin.gov.ua/.
 7. Nacional’nyj bank Ukrai’ny [Elektronyj resurs] // Nacional’nyj bank Ukrai’ny: [sajt]. – Rezhym dostupu: http://www.bank.gov.ua/.
 8. Metodologichni polozhennja shhodo organizacii’ statystychnogo sposterezhennja za zminamy cin (taryfiv) na spozhyvchi tovary (poslugy) i rozrahunkiv indeksiv spozhyvchyh cin [zatverdzheni nakazom Derzhstatu vid 01.07.2013 №190] // Metodologichni polozhennja zi statystyky. Vyp. 2, t. 1 / Derzh. kom. statystyky Ukrai’ny. – K.: IVC Derkomstatu Ukrai’ny, 2006. – S.190-222.
 9. Metodologichni polozhennja shhodo organizacii’ statystychnogo sposterezhennja za zminamy cin vyrobnykiv promyslovoi’ produkcii’, rozrahunku indeksiv cin i serednih cin vyrobnykiv promyslovoi’ produkcii’ [zatverdzheni nakazom Derzhstatu vid 24.12.2012 №533] // Metodologichni polozhennja zi statystyky. Vyp. 2, t. 1 / Derzh. kom. statystyky Ukrai’ny. – K.: IVC Derkomstatu Ukrai’ny, 2006. – S. 223 – 227.

Download

 • pdf 160_64-67
  File size: 354 kB Downloads: 1953