V. Sereda, PhD in Economics, Assosiate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine SOCIAL PRODUCTION TRANSFORMATION IN A SUSTAINABLE DEVELOPMENRT MODEL IN A GLOBALIZING WORLD ECONOY

In this article the mechanisms for resolving contradictions in realization of the model of sustainable development in a globalizing world have been analyzed. The experience of reconciling the interests of business and society on a global level and implementation of mechanisms for agreeing the interests of the state and the communities on the local level were considered. The need for a synergistic approach to the development of a strategy of sustainable development was substantiated.

Keywords: sustainable development model, economic, social and environmental components of sustainable development, social partnership, The UN Global Compact, ISO 26000:2010 “Social responsibility guidance”, The principles of responsible Investments, UNDP in Ukraine.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/13

References
 1. Povestka dnya na XXІ vek. Prinyata Konferentsiyey OON po okruzhayushchey srede i razvitiyu, Rio-de-Zhaneyro, 3–14 iyunya 1992 goda.[Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ pdf/agenda21.pdf (29.07.2014). – Nazva z ekranu.
 2. Plan vypolneniya resheniy Vsemirnoy vstrechi na vysshem urovne po ustoychivomu razvitiyu. Rezolyutsiya 2. Prinyata na 17-m plenarnom zasedanii 4 sentyabrya 2002 goda. – Yokhannesburg, 2002. – 89 p. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/plan_wssd.pdf (29.07.2014). – Nazva z ekranu.
 3. Yushmanov V.V. Kontseptsiya ustoychivogo razvitiya: realnyye i mifologicheskiye sostavlyayushchiye, problemy i perspektivy sovershenstvovaniya. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://pozdnyakov.tut.su/Seminar/a0102/ a002.htm (31.08.2014). – Nazva z ekranu.
 4. OECD/DAC. Strategies for Sustainable Development: Practical Guidance for Development Cooperation. – OECD: Paris, 2001. – 73 р. [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http://www.oecd.org/dataoecd/34/10/2669958.pdf (11.07.2014).– Назвазекрану.
 5. UNCSD. Guidance in Preparing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millennium / UNCSD Background Paper 13. DESA/DSD/PC2/BP13, 2002. – 46 р. [Elektronniy resurs]. – Режимдоступу: http://www.undp.org/fssd/docs/guidprepnsds.pdf (16.07.2014).– Назвазекрану.
 6. Bіlorus O. Іmperativi stalogo rozvitku v epokhu globalіzatsії / O.Bіlorus, Yu.Matseyko. [Elektronniy resurs]. – Rezhimdostupu: http://soskin.info/ea/2002/3/20020390.html (24.08.2014). – Nazva z ekranu.
 7. Gizatullin Kh.N. Kontseptsiya ustoychivogo razvitiya: novaya sotsialno-ekonomicheskaya paradigma / Kh.N.Gizatullin, V.A.Troitskiy. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/1218/ 012Gizatullin.pdf (26.08.2014). – Nazva z ekranu.
 8. Soloshich І.O. “Zelena yekonomіka” v kontekstі zabezpechennya perekhodu Ukraїni do stalogo rozvitku / І.O.Soloshich, V.V.Pіdlіsnyuk. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2013_6_1.pdf (15.06.2014). – Nazva z ekranu.
 9. Burkinskiy B.V. “Zelena” yekonomіka krіz prizmu transformatsіynikh zrushen v Ukraїnі / B.V.Burkinskiy, T.P.Galushkіna, V.Є Reutov. – Odesa: ІPREYeD NAN Ukraїni – Saki: PP “Pіdpriєmstvo Fєnіks”, 2011. – 348 s.
 10. Іvanova T. L. Globalnіі makroyekonomіchnііndikatori stalogo rozvitku natsіonalnoї yekonomіki. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_2/18.pdf (25.08.2014). – Nazva z ekranu.
 11. Khaken G. Tayny prirody. Sinergetika: ucheniye o vzaimodeystvii. – Izhevsk: IKI, 2003. – 320 p.
 12. Marks K. Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii.T.1. Kn.1. Protsess proizvodstva kapitala. – M., Politizdat, 1978. – 907 p.
 13. Fridman M. Kapitalizm i svoboda. – M.: Novoye izdatelstvo, 2006. – 240 p.
 14. Stiglits Dzh. Yu. Globalizatsiya: trevozhnyye tendentsii [Per. s angl.] / Dzh.Yu. Stiglits. – M.: Mysl, 2003. – 302 p.
 15. Meskon M. Osnovy menedzhmenta / M.Meskon, M.Albert, F.Khedouri. – M.: Delo, 1997. – 704 p.
 16. Pechchei A. Chelovecheskiye kachestva. – M.: Progress, 1985. – 302 p.
 17. Lіderi ukraїnskikh dіlovikh kіl pіdpisali Globalniy dogovіr і zobov’yazalis dotrimuvatis printsipіv sotsіalnoї vіdpovіdalnostі bіznesu. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.globalcompact.org.ua/ua/informationcentre/news/462-2006-04-25 (19.07.2014). – Nazva z ekranu.
 18. Global Corporate Sustainability Report 2013. United Nations Global Compact Office. Two United Nations Plaza, New York, 2013. – 27 p. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.unglobalcompact.org/docs/ about_the_gc/Global_Corporate_Sustainability_Report2013.pdf (21.07.2014). – Nazva z ekranu.
 19. ІSO 26000:2010. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546 (23.07.2014). – Nazva z ekranu.
 20. The six Principles. – Principles for Responsible Investment. An investor initiative in partnership with UNEP Finance Initiative and UN Global Compact.[Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.unpri.org/about-pri/the-six-principles/ (23.07.2014). – Nazva z ekranu.
 21. About the PRI Initiative – Principles for Responsible Investment. An investor initiative in partnership with UNEP Finance Initiative and UN Global Compact.[Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.unpri.org/about-pri/about-pri/ (26.07.2014). – Nazva z ekranu.
 22. Munіtsipalna programa vryaduvannya ta stalogo rozvitku. Proyekt Programi rozvitku OON za pіdtrimki Shveytsarskoї konfederatsії.Ofіtsіyniy sayt.[Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://msdp.undp.org.ua/news (25.08.2014). – Nazva z ekranu.
 23. Pіdvedennya pіdsumkіv ta poglyad na maybutnє. Analіz rezultatіv ta dosyagnen proyektu PROON “Munіtsipalna programa vryaduvannya ta stalogo rozvitku”: 2013. – 40 p. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://msdp.undp.org.ua/data/publications/130709_250x210mm.pdf (24.07.2014). – Nazva z ekranu.
 24. Mіstseviy rozvytok, orіyentovaniy na gromadu. Proyekt PROON za pіdtrimki ES.Zvіti proyektu. Ofіtsіyniy sayt // http://cba.org.ua/ua/library/project-reports (30.07.2014). – Nazva z ekranu.
 25. Europe 2020 targets. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-thegoals/targets/index_en.htm (31.07.2014). – Nazva z ekranu.
 26. Yevropeyskaya komissiya o perspektivakh razvitiya: Yevropa 2020. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_survey_2011/index_en.htm (25.06.2014). – Nazva z ekranu.
 27. European Commission. Europe 2020. Europe 2020 indicators.[Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators (15.06.2014). – Nazva z ekranu.

Download