V. Skitsko, PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine THEORETICAL ASPECTS OF MODELING OF INFORMATION STREAMS IN COMPANY LOGISTICS

The work investigates the existing models of information streams; offers hierarchical levels of modeling of information streams; for general case it describes the possible breaches that may take place in the process of information streams flow; offers the ways of using of the corresponding instruments of modeling for solving the number of problems connected with the analysis of information streams.

Keywords: information stream, modeling, logistics, information and telecommunication technologies.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/9

References
 1. Afanasenko I.D., Borisova V.V., 2012. Kommercheskaya logistika: uchebnik dlya vuzov. Standart tretego pokolenija.Spb.: Piter
 2. Gadzhinskiy A.M., 2008. Logistika: uchebnik. Moskva: Izdatelsko-torgovaya korporacіya “Dashkov i Ko”
 3. Korablev A.V., 2011. Primenenie ekonomiko-matematicheskikh metodov optimizacii informacionnykh potokov. Ekonomika i upravlenie, 5(78), pp. 271-274, [online] Available at:
 4. Kabanenko Yu. V., 2013.Matematychna model informaciinogo potoku.Biznes Inform, 8, pp.135–138.
 5. Lande D. V., 2006. Osnovy integracii informacionnykh potokov: monografiya. Kiev: Inzhiniring.
 6. Deinega O.V., 2008. Organizaciini aspekti formuvannia informaciinykh potokiv u lanciugakh postavok produktsii mashynobuduvannia. Visnyk Natsionalnogo universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 628, pp. 464-469.
 7. Bauersoks Donald Dzh., Kloss Deyvid Dzh., 2008. Logistika: intergrirovannaya tsep postavok. 2-e izd. Moskva: ZAO “Olimp-Biznes”.
 8. Hudoyarov I.V., Shvetsova E.V., 2014. Informacionnye potoki, ikh analiz, metodika modelirovaniya dannykh v logistike.Koncept. Sovremennye nauchnye issledovaniya, [online] Available at:
 9. Sviridov A.S., 2004. Razrabotka metoda i algoritmov postroeniya modeli informacionnykh potokov predpriyatiya: avtoreferat disertacii kandidata tekhn. nauk : 05.13.01 “Sistemnyy analiz, upravlenie i obrabotka informacii”, Taganrog
 10. Barykin S.E., Karpunin S.A., 2010. Modeli vzaimodejstviya potokov mikrologisticheskoy sistemy. Audit i finansovyy analiz, [online] Available at:
 11. Ternovoy V.P., Kovalev S.M., 2011. Modelirovanie informacionnykh potokov na osnove nechetkikh dinamicheskikh sistem. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki.Tematicheskiy vypusk.Metody i sredstva adaptivnogo upravleniya v energetiki, 2, pp.132–137.
 12. Vіtlіnskyy V.V., 2003. Modeliuvannia ekonomіki: navchalnyi posіbnik. Kyiv: KNEU.
 13. Milyutina E. Organizaciya lyudey, lyudi organizacii (Razdel 2.2. Informacionnyy potok) [online] Available at:
 14. Rodkina T.A., 2001. Informacionnaya logistika. Moskva: Ekzamen.
 15. Rutkovskaya D., Pilinskiy M., Rutkovskiy L., 2007. Neyronnye seti, geneticheskie algoritmy i nechetkie sistemy: per. s polsk. Moskva: Goryachaya liniya – Telekom
 16. Shtovba S. D., 2007. Proektirovanie nechetkikh sistem sredstvami MATLAB. Moskva: Goryachaya liniya.
 17. Vitlinskyy V.V., Skitsko V.I., 2014. Teoriya intelektualnykh system pryinyattia rishen: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KNEU.
 18. Leonenkov A. V., 2005. Nechetkoe modelirovanie v srede MATLAB i fuzzyTECH.SPb.: BHV-Peterburg.

Download