A. Shegda, Doctor of Economics, Professor T. Onysenko, postgraduate student Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv INNOVATION MANAGEMENT TOOLS IN PUBLISHING COMPANIES

This article is devoted to the highly topical issue of modern publishing business as innovation management. introduction of technological innovation, measured as a promising strategy for the development of a constructive industry. The paper deals with main problems in managing of publishing companies. The reference consider of innovation management tools. In the article are exams the problems of books trend decline which require publishers introducing innovative methods of production and distribution. It was found that while the tools can be used. The process of innovation management with the following basic tools like as marketing innovation bench marketing, franchising, engineering innovation. It was found that while the tools can be used. So, the aim of the article is to analyze the modern tools of innovation management in the publishing field.

Keywords: innovation; innovation management; innovation management; innovation management tools.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/2

References
 1. Vejer J. Socyologyja tehnyky: genezys formyrovanyja y upravlenyja socyotehnycheskymy systemamy. Referatyvnыj zhurnal. Socyal’nыe y gumanytarnыe nauky. Seryja 11 Socyologyja: RZh/RAN YNYON. – M., 2011 №4. – 180 s.
 2. Anan’yn O. Эkonomyka: nauka y/yly yskusstvo// Voprosы эkonomyky IX 2007 №11, s. 5-7
 3. Shumpeter, Jozef A. Teorija ekonomichnogo rozvytku : doslidzh. prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekon. cyklu / Jozef A. Shumpeter; per. Vasylja Starka; [peredm. Bazhal Ju. M.]. – K. : Kyjevo-Mogyl. akad., 2011. – 241, [1] s. : il.
 4. Kanchenko Je. V. Innovacijnyj rozvytok vydavnycho-poligrafichnogo kompleksu Ukrai’ny / Je.V.Kanchenko // Visnyk. – L’viv, 2012. – N 725: Problemy ekonomiky ta upravlinnja. – S.85–89.
 5. Lozovs’kyj O. M. Upravlinnja innovacijnoju dijal’nistju na pidpryjemstvah / O.M.Lozovs’kyj // Aktual’ni problemy ekonomichnogo i social’nogo rozvytku regionu. – Donec’k, 2012. – T. 2. – S. 103–107.
 6. Zheljuk L. Instrumentarij innovacijnogo menedzhmentu v narodnogospodars’komu upravlinni: teoretyko- metodologichni aspekty / L. Zheljuk // Nauk. zap. – Ternopil’, 2006. – Vyp.16. – S.100–102.
 7. Kotljarevs’kyj Ja. V. Innovacijna dijal’nist’ u vydavnycho-poligrafichnij galuzi Ukrai’ny // Tehnologija i tehnika drukarstva. – K., 2009. – Vyp. 1–2 (23–24). – S.72–79.
 8. Polishhuk N. V. Systema upravlinnja innovacijnoju dijal’nistju pidpryjemstv / N.V.Polishhuk// Visnyk. – Chernivci, 2011. – Vyp. 3 (43): Ekonomichni nauky. – S.141–145.
 9. Suhorukova O. A. Innovacijna polityka u vydavnycho-poligrafichnomu kompleksi / O.A.Suhorukova // Visnyk social’no- ekonomichnyh doslidzhen’. – Odesa, 2000. – Vyp.6. – S.328–332.
 10. Shpylyk S. V. Proces formuvannja konkurentnoi’ strategii’ na prykladi vydavnyctva “Pidruchnyky & posibnyky” / S.V.Shpylyk // Visnyk. – L’viv, 2009. – N657: Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai’ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku. – S.124–131.

Download

 • pdf 151_2
  File size: 299 kB Downloads: 229