O. Grishnova, Doctor of Economics, Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, O. Brintseva, PhD in Economics, Associate Professor Kiev National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE PRACTICE OF THE MANAGEMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

The essence of environmental responsibility as part of CSR is proved in the article. The general evaluation of the most significant environmental problems in Ukraine is given. The lack of interest in environmental protection in domestic business is identified (it’s indicated by the rapid increase in costs of utilities to pay the environmental tax, while the rate of growth of capital and current expenditure on environmental protection is minimal). The estimation of the level of implementation of environmental responsibility in the management practices of leading Ukrainian companies according to their non-financial reports is proved. The evaluation of environmental indicators by the standard GRI in reports of socially responsible companies are performed. The extremely low level of implementation of environmental responsibility in the practice of management of companies – ranking leaders at CSR in Ukraine is determined. The necessity of improving the environmental responsibility at all levels is substantiated.

Keywords: environmental responsibility, enterprise, environmental indicators, the level of environmental responsibility, corporate social responsibility (CSR).

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/3

References
 1. Des Jardins J. Corporate Environmental Responsibility. Journal of Business Ethics. Vol. 17, # 8, p. 825-838.
 2. Sotsial’na vidpovidal’nist’: teoriya i praktyka rozvytku: monohrafiya / [A.M. Kolot, O.A. Grishnova ta in.]; za nauk. red. d-ra ekon. nauk, prof. A.M. Kolota. – K.: KNEU, 2012. – 501, [3] s.
 3. European Commisions. Environment. Implementation of Community environmental legislation. [Electronic recourse] – Available at: http://ec.europa.eu/environment/legal/ implementation_en.htm
 4. Environmental Performance Index 2012. EPI Rankings [Electronic recourse] – Available at: http://epi.yale.edu/ epi2012/rankings .
 5. Environmental Performance Index 2012. Country Profile: Ukraine [Electronic recourse] – Available at: http://epi.yale.edu/epi2012/countryprofiles
 6. Kontseptsiya natsional’noyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-%D1%80
 7. Sostavlen reyting samyih “zelyonyih” kompaniy Ukrainyi [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: http://biz.liga.net/ all/industriya/novosti/2076006-sostavlen-reyting-samykh-zelenykh-kompaniy-ukrainy.htm
 8. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2011 rik. – K.: Vydavnytstvo “Konsul’tant”, 2012. – 559 s.
 9. Reytynh sotsial’no vidpovidal’nykh kompaniy Ukrayiny za vydamy ekonomichnoyi diyal’nosti u 2010 r. Kontraktu [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: http://kontrakty.ua/proekty/ rejtingi/16287-kto-poluchil-propusk-v-prilichnoe- obshhestvo-rejting-soczialno-otvetstvennyx-kompanij-ukrainy
 10. Reyting sotsialno otvetstvennyih kompaniy Ukrainyi – 2011 [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://kontrakty.ua/rankings/147
 11. GVardiya. Reyting sotsialno otvetstvennyih kompaniy Ukrainyi – 2012 [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://kontrakty.ua/rankings/207
 12. Reyting sistemnosti v sfere KSO – 2013 [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://kontrakty.ua/ doc/rating_CSR_2013.pdf
 13. Індекс прозорості 2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/ rezultati_indeksu_prozorosti.html
 14. Індекс прозорості 2012. – К.: 2012 – 28 с.
 15. Kotler Filip, Li Nensi. Korporatyvna sotsial’na vidpovidal’nist’. – K.: Standart, 2005. –302 s.
 16. Otchet ob ustoychivom razvitii “Sistem Kepital Menedzhment” za 2010-2011 godyi. Natsionalnyiy biznes. Otvetstvennoe liderstvo: [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.scm.com.ua/uk/sustainability/reports/2012/
 17. Era ustoychivogo rosta. Konturyi buduschego. Otchet o deyatelnosti v oblasti ustoychivogo razvitiya v 2010–2011 kompanii “DTEK” [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.sustainability.scm.com.ua/media/documents/era- ustojchivogo-rosta.pdf
 18. Ot rabochego mesta k mestnyim soobschestvam. Sotsialnyiy otchet kompanii “Metinvest” za 2009-2010 gg. [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.metinvestholding.com/ upload/metinvest/content/105/ Metinvest_CSR_Report_2009-2010.pdf
 19. Otchet o korporativnoy sotsialnoy otvetstvennosti PAO “ArselorMittal Krivoy Rog” Investiruya v bezopasnuyu ekologichnuyu stal [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.arcelormittal.com/kryviyrih/images/ pdf/ArcelorMittal_CSR_Report_2010.pdf
 20. Vperedi ozhidaniy. Otchet o progresse po vyipolneniyu printsipov Globalnogo Dogovora OON. Kompaniya “Interpayp”. [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.interpipe.biz/files/GC_Interpipe_2009.pdf
 21. Korporativnyiy sotsialnyiy otchet PAO “Dneprospetsstal” za 2011 g. [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupu: http://www.dss.com.ua/media/rus/company/information-material/DSS CSR 2011.pdf.
 22. Richnyy zvit “Prykarpattyaoblenerho” za 2012 r. “My obyrayemo zelenu liniyu – liniyu zhyttya” [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.oe.if.ua/oe_2012.pdf
 23. Zvit za staloho rozvytku kompaniyi “Obolon'” za 2011-2012 rr. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://obolon.ua/files/news/ZVIT%20Obolon%20CSR%202011-2012.pdf
 24. Otchet po sotsialnoy otvetstvennosti kompanii Carlsberg Ukraine za 2010-2011 gg. “Growth responsibly” [Elektronnyiy resurs]: Rezhim dostupu: http://www.unglobalcompact.org/ system/attachments/15014/original/ _Carlsberg_Ukraine.pdf?1334928435
 25. Sotsial’nyy zvit kompaniyi “SAN InBev Ukrayina” za 2010-2011 roky [Elektronnyy resurs]: Rezhym dostupu – http://www.ab-inbev.com/pdf/ABInBev_GCR-08-09_full.pdf
 26. Ekologicheskie pokazateli (EN) GRI Version 3.0 [Elektronnyiy resurs] – Rezhim dostupa: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G3-Environment-Indicator-Protocols.pdf

Download

 • pdf 151_3
  File size: 387 kB Downloads: 117