Л. Данілова, канд. екон. наук, доц. (КНЕУ імені Вадима Гетьмана), О. Мельник, канд. екон. наук, доц. (Національний ун-т ДПС України) Власний капітал підприємства і проблеми його формування

Досліджено економічну сутність власного капіталу підприємства. Розглянуто основні проблеми формування окремих складових власного капіталу підприємства.

Ключові слова: власний капітал підприємства, статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

Завантажити

  • pdf 138_7
    File size: 425 kB Downloads: 840