Вірченко А. Макроекономічні ефекти трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики в умовах фінансово-економічної кризи

Досліджено вплив елементів трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики на реальний сектор економіки. Висвітлено головні підходи до виокремлення елементів передавального механізму бюджетно-податкової політики та дієвості впровадження відповідних заходів. Запропоновано формалізований опис впливів фіскальних імпульсів на основні макроекономічні показники. Вказано на необхідність застосування виваженої макроекономічної політики з метою виходу з фінансово-економічної кризи. Застосовуючи логічний метод та порівняльний аналіз, автор здійснив спробу сформулювати головні принципи оподаткування, здійснення державних витрат та управління державним боргом. Окреслено основні шляхи розробки фінансової політики.

Ключові слова: трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики, оподаткування, державні витрати, сукупний попит, бюджетний дефіцит.

Завантажити

  • pdf 141_18
    File size: 281 kB Downloads: 169