O. Shevchuk, Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor The National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine EXCHANGE CONTROL AS A FORM STATE FINANCIAL CONTROL

The article investigates ways to improve the effectiveness of exchange control as an indispensable element of creating systems of financial control. S definition proposed exchange control, interpretation of its functional purpose, the isolation of areas and currency control. Proved that only the presence of effective interconnected and interdependent budget, tax, customs and currency control ensure formation of an effective integrated system of financial control.

Keywords: exchange controls, the state financial control, monetary and financial sector.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/11

References
 1. Malynyna E. V. (2009). Effektyvnost’ natsyonal’noy polytyky v uslovyyakh fynansovoy hlobalyzatsyy : valyutniy aspekt / E. V. Malynyna, Vestnyk RHHU, No. 3, pp. 228–236.
 2. Baranovs’kyy O.I. (2014). Filosofiya bezpeky, K. : UBS NBU, 588 p.
 3. Dzyublyuk O. (2010). Osoblyvosti realizatsiyi valyutnoyi polityky v Ukrayini v umovakh svitovoyi finansovoyi kryzy, Bankivs’ka sprava. No. 5. – pp. 55-64.
 4. Sazonova E. S., Bezrukov Y. S. (2009). Effektyvnost’ mekhanyzma valyutnoho rehulyrovanyya y valyutnoho kontrolya (na prymere Prymorskoho kraya, Azyatsko-Tykhookeanskyy rehyon. Ekonomyka. Polytyka. Pravo, No. 2. – pp. 49–57.
 5. Sapyr Zh. (2000) Usylenye valyutnoho kontrolya y kontrolya za kapytalom v Rossyy, Problemy prohnozyrovanyya, No. 6, pp. 105–122.
 6. Perebyynis M. H. (2010). Valyutnyy kontrol’ v systemi ekonomichnykh vidnosyn : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spets. 08.00.01 “Ekonomichna teoriya ta istoriya ekonomichnoyi dumky”, Donets’k, 18 p.
 7. Novokshonov Y. B. (1999). Tamozhenno-bankovskyy eksportniy valyutniy kontrol’. Aktual’nie voprosy pravoprymenytel’noy praktyky, Pravo y ekonomyka, No. 10. – P. 58.
 8. Molchanova O. V., Yafyzov R. V. (2008). Valyutniy kontrol’ za operatsyyamy rezydentov, Vestnyk AHTU, No.4, pp. 114–118.
 9. Luchkovs’ka S. I. (2009). Sub”yekty valyutnoho kontrolyu, Finansove pravo, No. 2, pp. 27–31.
 10. Kuz’mychev S. V. (2008). Ponyatye valyutnoho kontrolya kak vyda hosudarstvennoho fynansovoho kontrolya, Aktual’nie problemы rossyyskoho prava, No. 1, pp. 77–82.
 11. Kalashnykova Y. A. (2006). Tamozhenniy kontrol’ y systema upravlenyya ryskamy kak naybolee deystvennie admynystratyvno-predupredytel’nie meri, prymenyaemie v sfere tamozhennoho dela, Vestnyk YuUrHU, No. 5, pp. 272– 273.
 12. Zibyna E. V. Sovershenstvovanye ynformatsyonnoho vzaymodeystvyya FT·S Rossyy s federal’nimy orhanamy yspolnytel’noy vlasty v tselyakh obespechenyya ekonomycheskoy bezopasnosty Rossyy, Transportnoe delo Rossyy, pp. 102–106.
 13. Volkov R. A. (2003). Tamozhennse orhans v systeme valyutnoho kontrolya: Moskow, 165 p.
 14. Kal’ney M. H. (2002). Pravovoe rehulyrovanye valyutnikh operatsyy v RF, Omsk, 198 p.
 15. Sazonova E. S., Bezrukov Y. S. (2010). Effektyvnaya systema kak faktor ynnovatsyonnoho razvytyya ekonomyky, Azyatsko-Tykhookeanskyy rehyon. Ekonomyka. Polytyka. Pravo, No. 1. – pp. 48–55.
 16. Krokhyna Yu. A. (2004). Fynansovoe pravo Rossyy, Moscow,. Norma, 704 p.
 17. Astakhov V. P. (2007). Audyt operatsyy po valyutnыm schetam, Uchet y statystyka, No. 8, pp. 191–194.
 18. Zhuravka F.O. (2012). Instytutsiyne zabezpechennya systemy valyutnoho rehulyuvannya ta valyutnoho kontrolyu v Ukrayini, Problemy ekonomiky, No. 1. – pp. 15–18.
 19. Lovell A. (1996). Notions of Accountabilityand State Audit: a Uk perspective, Financial Accounability & Management, Vol. 12. Issue 4, pp. 261-280. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0408.1996.tb00237.x

Download

 • pdf 175_11
  File size: 317 kB Downloads: 1056