K. Лібіх, асп. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОВНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ “ЗЕЛЕНА КАРТКА”

У статті проаналізовано сучасний стан обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні, охарактеризовано місце і статус України в міжнародній системі автострахування “Зелена картка”, визначено роль держави у процесі розвитку даного виду страхування, а також у забезпеченні ефективної участі нашої країни в системі “Зелена картка” в майбутньому.

Завантажити

  • pdf Libih
    File size: 184 kB Downloads: 287