О.Горобець, асп. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНІ

У статті запропонована система статистичного забезпечення управління відтворенням населенням в регіоні, що дає можливість прийняття виважених рішень та підвищує їх ефективність. Здійснено поглиблений статистич­ний аналіз демографічної ситуації в Криму за період 1970 – 2008 рр. з використанням інтегрального показника, побудо­ваного на основі вдосконаленої системи статистичних показників.

Завантажити

  • pdf 118_4
    File size: 133 kB Downloads: 191