Л.І. Данілова, канд. екон. наук, доц., І.М. Кулик, асп. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ І ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто сутність, задачі, етапи формування і критерії оцінки ефективності фінансової стратегії. Запропоновано модель фінансової стратегії. Досліджено і обґрунтовано взаємозв’язок фінансової стратегії і дивідендної політики акціонерного товариства.

Завантажити

  • pdf 111_7
    File size: 213 kB Downloads: 663