Н. Дорош, д-р екон. наук, проф. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

У статті проаналізовано стан аудиторської діяльності в Україні та США та основні напрями розвитку ринку аудиту і аудиторських послуг, визначено чинники, які обумовлюють ці процеси. Зроблені висновки про подальший розвиток аудиторської діяльності.

Завантажити

  • pdf 109_1
    File size: 254 kB Downloads: 222