І. Мазур, д-р екон. наук, проф., Ю. Сапачук, асп. ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Проаналізовано причини кризових явищ у фінансовому секторі сучасної економіки. Розглянуто чинники, що впливають на формування нової інтегрованої торгово-фінансової системи та висвітлена об’єктивна необхідність переосмислення принципів та механізмів функціонування фінансових інституцій.

Завантажити

  • pdf 109_3
    File size: 281 kB Downloads: 1272