Ю. Солов’ян, асп. РОЗВИТОК НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

В статті розглядаються особливості сучасного стану нормативного забезпечення корпоративного сектора економіки України. Увагу зосереджено на основних положеннях Закону України “Про акціонерні товариства” та особливостях його впровадження. Вивчаються переваги та недоліки нового Закону для законодавчої бази корпоративн­ого управління в Україні.

Завантажити

  • pdf 108_18
    File size: 180 kB Downloads: 284