N. Sagalakova, Phd in Economic, Associate Professor Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine THE CLASSIFICATION OF UNCERTAINTY OF THE KEY FACTORS PRICING IN TOURISM SPHERE

Specific characteristics of non-productive processes in the sphere of tourism and their difference from processes of the production sphere are investigated. Features of the pricing process at the tourism enterprise are analyzed. The main problems at implementation of model of the optimum price formation of a tourism product are identified. Classification of factors of pricing at the tourism enterprise is constructed. For the comparative analysis all factors of influence on pricing process, it is possible to divide into groups on the following classification signs: controllability (controllable and uncontrollable); accessory to system (internal and external); quantification (quantitative and qualitative); stability (stable and unstable).

Interpretation to the main types of uncertain parameters, which exert impact on the price of a tourism product, is given. The accounting of uncertainty of the price when forming a tourism product will allow to construct adequate forecasts on the basis of which effective decisions concerning management of the pricing process at the tourism enterprise will be made.

Keywords: uncertainty, pricing process, tourism product, tourism enterprise.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/7

References
 1. Mykhailichenko, H. I. (2012). Innovatsiinyi rozvytok turyzmu. Kyiv : KNTEU.
 2. Tkachenko, T. I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu.Kyiv : KNTEU.
 3. Mangion, M.-L., Durbarry, R., & Sinclair, M. T. (2005). Tourism competitiveness: price and quality. Tourism Economics, 11, 1, 45-68. DOI: http://dx.doi.org/10.5367/0000000053297202.
 4. Meyer, D. (2003). What Price Tourism? Development Policy Review, 21, 3, 383-387. DOI: http://dx.doi.org/1111/1467-7679.00216
 5. Ogonowska, M. (2011). Sustainable Tourism Products Distribution: Optimal Pricing and Branding Strategies, e- Review of Tourism Research, Texas A&M University, 9 (3), 96-106.
 6. Bohuslavskyi, O. (2014). Osnovni sposoby klasyfikatsii ta osoblyvosti zastosuvannia metodiv tsinoutvorennia v Ukraini. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 12 (165), 52-58. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/165-12/2.
 7. Cherep, A. V. (Ed.). (2011). Tsinoutvorenniayakosnovaefektyvnostifunktsionuvanniapidpryiemstvtachynnykpidvyshchenniadobrobutunaselennia. Zaporizhzhia : ZNU.
 8. Chornous, H., & Rybalchenko, S. (2015). Optymizatsiia tsinoutvorennia na osnovi modelei intelektualnoho analizu danykh. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 7 (172), 52-58. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/172-7/7.
 9. Blyumin, S. L., & Shuykova, I. A. (2000). Modeli i metody prinyatiya resheniy v usloviyakh neopredelennosti.Lipetsk : LEGI.
 10. Voshchinin, A. P., & Sotirov, G. R. (1989). Optimizatsiya v usloviyakh neopredelennosti. Moskva-Sofiya : MEI, Tekhnika.
 11. Hlon, O. V., & Dubovoi, V. M. (2004). Modeliuvannia system keruvannia v umovakh nevyznachenosti. Vinnytsia : UNIVERSUM.
 12. Altunin, A. E., & Semukhin, M. V. (2000). Modeli i algoritmy prinyatiya resheniy v nechetkikh usloviyakh. Tyumen’ : TyumGU.
 13. Ermol’ev, Yu. M. (1976). Metody stokhasticheskogo programmirovaniya. Moskva : Nauka.
 14. Kofman, A. (1982). Vvedenie v teoriyu nechetkikh mnozhestv. Moskva : Radio i svyaz’.
 15. Yudin, D. B. (1979). Zadachi i metody stokhasticheskogo programmirovaniya.Moskva : Sov. radio.
 16. Yastremskiy, A. I. (1983). Stokhasticheskie modeli matematicheskoy ekonomiki. Kyiv : Vishcha shkola.
 17. Polyak, B. T., & Nazin, S. A. (2006). Otsenivanie parametrov v lineynykh mnogomernykh sistemakh s interval’noy neopredelennost’yu. Problemy upravleniya i informatiki, 1, 103-115.
 18. Vil’yams, N. N. (1976). Parametricheskoe programmirovanie v ekonomike. Moskva : Statistika.
 19. Vasil’ev, S. N., & Kotlov, Yu. V. (2006). Metody i algoritmy mnogokriterial’noy optimizatsii na osnove nestrogikh ranzhirovok al’ternativ po chastnym kriteriyam i opyt komp’yuternoy realizatsii. Problemy upravleniya i informatiki, 1, 28-38.
 20. Pryima, S. S. (2004). Model prohnozuvannia tsiny na osnovi nechitkoi lohiky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna, 33, 158-163.
 21. Ahafonova L. H., & Ahafonova, O. Ye. (2002). Turyzm, hotelnyi ta restorannyi biznes: Tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia.Kyiv : Znannia Ukrainy.
 22. Tormosa, Yu. H. (2001). Tsiny ta tsinova polityka. Kyiv : KNEU.
 23. Lyu, B. (2005). Teoriya i praktika neopredelennogo programmirovaniya.Moskva :
 24. Kolesnykov, O. V. (2010). Kyiv : TSUL.
 25. Vitlinskyi, V. V., & Verchenko, P. I. (2013). Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom. Kyiv : KNEU.
 26. Gorelova, G. V. (2013). Kognitivnyy podkhod k imitatsionnomu modelirovaniyu slozhnykh system. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki, 3, 239-250.

Download

 • pdf 177_7
  File size: 509 kB Downloads: 310