Н. Кочкіна, канд. екон. наук, доц., А. Ставицький, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ГЕНДЕРНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

У статті розглянуто вплив гендерної асиметрії на соціально-економічний розвиток країни. Виявлено фактори, які з високої ймовірністю визначають рівень розвитку суспільства. Побудовано економетричні залежності між рівнем ВВП на душу населення за купівельною спроможністю та соціокультурними й гендерними чинниками. На основі регре- сійного аналізу виділено 9 кластерів країн. Розроблено рекомендації щодо стимулювання економічного зростання країни через згладжування гендерних розривів.

Ключові слова: гендер, гендерна асиметрія, соціально-економічний розвиток країни, соціокультурні чинники за Х.Хофстеде, Gender Gap Index.

Надійшла до редколегії 22.05.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/184-7/2

References

  1. Ward J., Lee B., Baptist S., Jackson H. (2010) Evidence for Action. Gender Equality and Economic Growth. Chatham House. The Royal Institute of International Affairs.
  2. The Global Gender Gap Report (2015) World Economic Forum. Available at:http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/.
  3. Human Development Report (2015) United Nation Development Program. Available at:http://hdr.undp.org/sites/default/files/pdf.
  4. Gender Equality Index 2015. Measuring gender equality in the European Union 2005-2012. Report (2015) European Institute for Gender Equality.Available at:http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0215616enn.pdf.
  5. Women in Business and Management (2015) International Labour Organization. Available at:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/— dcomm/—publ/documents/publication/wcms_334882.pdf.
  6. Social Institutions % Gender Index. Ukraine (2014) OECD Development Center.Available at:http://www.genderindex.org/sites/default/ files/datasheets/UA.pdf.
  7. Geert Hofstede. Research. Available at:https://geert-hofstede.com/research.html.
  8. Global Competitiveness Report 2015-2016 (2015) World Economic Forum.Available at:http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/

Завантажити