O. Protsyshyn, PhD in Economics, Associate Professor, P. Skotnyy, PhD in Economics, Associate Professor Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Ukraine PUBLICISTIC WRITING OF IVAN FRANKO: THE EVOLUTION OF HIS ECONOMIC VIEWS AND THEIR MEANING FOR THE MODERN TIMES (TO THE 160TH ANNIVERSARY OF THE UKRAINIAN PHILOSOPHER’S BIRTH)

The article analyzes the main directions of economic research in the early and late publicistic works of Ivan Franko and traces the evolution of the economic outlook of the Ukrainian researcher. The authors elucidate economic views of the thinker on the socio-economic development of Galicia, the problems of poverty, migration, fiscal and monetary policies, economic statistics. The authors substantiate the role and importance of Franko ‘s economically-oriented publicistic heritage for the formation of Ukrainian and world economic thought.

Key words: Ukrainian economic thought; economic publicism of Ivan Franko; economic views of Ivan Franko; evolution of Franko’s economic outlook.

Date of submission 19.05.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/184-7/3

References

 1. Franko (1984), Peredmova. Do zbirky “V najmakh u susidiv”. Zibrannia tvoriv: U 50 t., vol. 39,p. 262.
 2. Nechytaliuk M.F. (2007), Iskrysta hran’ talantu, Visnyk L’vivs’koho universytetu, Seriya Zhurnalistyka, vyp. 31, pp.25 – 35.
 3. Zlupko S.M. (2006), Ivan Franko – economist, L’viv: MP “Slovo”, 1992. – p.206.
 4. Bazylevych V.D. (2006), Istorija ekonomichnykh uchen’: Pidruchnyk. Za red. V.D. Bazylevycha. Znannia, 2006. – chast 1 – p.582.
 5. Zdoroveha V. (2006), Ivan Franko i ukrains’ka publitsystyka. Zbirnyk prats’ kafedry ukrains’koyi presy i Doslidnyts’koho tsentru istoriyi zakhidnoukrayins’koyi presy, vyp.7. – available at: journ.lnu.edu.ua/publications/ zbirnyk07.
 6. Synychych H.V., Yatsenko А.М. (2011), Kontseptsiyi ekonomichnoho rozvytku ukrayins’koho suspil’stva (za publitsystykoyu Ivana Franka), L’vivs’kyi natsional’nyi universytet imeni Ivana Franka. – available at: http://gisap.eu/node/271.
 7. Kondratiuk K. (2012), Ivan Franko – publitsyst. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist : zb. nauk. Prats, redkolehii : M. Lytvyn, uporiad. : O. Sedliar, N. Kobryn; NAN Ukrainy, In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. – Lviv,. – Vyp. 21, Scripta Manent. Yuvileinyi zb. na poshanu B. Yakymovycha, pp. 417 – 423.
 8. Shafranska I.B. (2009), Evoliutsiia svitohliadu I. Franka ta yoho pohliady na rozvytok ukrainskoi ekonomichnoi dumky. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, № 2, pp. 89 – 95
 9. Franko (1985), Dopovnennia do “Osnov suspilnoi ekonomii”. Zibrannia tvoriv: U 50 t., K.: nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 30.
 10. Franko (1985), Druha peredmova do perekladu 24-ho rozdilu pratsi K. Marksa “Kapital”, t.1. Zibrannia tvoriv: U 50 t. – K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 32.
 11. Franko (1985), Pro pratsiu. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, pp.72 – 78.
 12. Franko (1985), Choho my vymahaiemo? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, pp.36 – 40.
 13. Franko (1985), Fabryka parafinu y tserezynu u Drohobychi. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, pp. 55 – 62.
 14. Franko (1985), Zaribky i zhyttia lvivskoho zetsera. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol 44, kn.1, p.7.
 15. Franko (1985), Promyslovi robitnyky v Skhidnii Halychyni. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44., kn.1, p. 46.
 16. Franko (1980), Krytychni pysma o halytskii intelihentsii. Pysmo druhe. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 26, kn.1, pp. 84 – 93.
 17. Franko (1985), Robitnyky i trudivnyky. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1,p. 24.
 18. Franko (1985), Choho my khochemo? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, pp. 26 – 27.
 19. Franko (1985), Zemelna vlasnist u Halychyni. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 4, kn.1, pp. 546 – 573.
 20. Franko I. (2005), Sotsializm ta sotsial-demokratyzm. Vybrani tvory u trokh tomakh, Uporiadnyk i redaktor O. Bahan. – Drohobych, Kolo, vol. 3, pp. 483 – 504.
 21. Franko (2005), Do istorii sotsialistychnoho rukhu. Vybrani tvory u trokh tomakh, Uporiadnyk i redaktor O. Bahan. – Drohobych, Kolo, vol.3, p. 512.
 22. Franko (2005), Shcho take postup? Vybrani tvory u trokh tomakh, Uporiadnyk i redaktor O. Bahan. – Drohobych, Kolo, vol.3, pp. 441    – 476.
 23. Franko (1986), Shcho take sotsializm? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 45, p. 51.
 24. Romaniuk M.D.( 2008) Ekonomichni skladnyky pohliadiv Ivana Franka na sobornist Ukrainy. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Rozdil I. Problemy ekonomichnykh teorii, 7, p.27.
 25. Franko (1986), Poza mezhamy mozhlyvoho. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 45, p. 279.
 26. Franko (1985), Narodna prohrama. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, pp. 521 – 522.
 27. Szymonik W. (2004) Iwan Franko jako kreatywny ekonomista. Frankoznavchi studii. Vypusk tretii, Ye. Pshenychnyi (hol. ) – Drohobych, Kolo, p.154.
 28. Franko (1985), Syla podatkova Halychyny. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 139.
 29. Franko (1985), Shcho koshtuiut nashi shkoly? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 145.
 30. Franko (1985), Piat lit nashoi hospodarky kraiovoi. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 222.
 31. Franko (1985), Bank kraiovyi. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 176.
 32. Franko (1985), Katastrofa banku selianskoho. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 295.
 33. Franko (1985), Yak by nam v bidi riatuvatysia. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 165.
 34. Franko (1985), Shcho take hromada i chym by vona povynna buty? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 179.
 35. Franko (1985), Z tsaryny fiskalizmu. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 46.
 36. Franko (1985), Chy neobkhidna emihratsiia z Halychyny? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, pp. 459 – 465.
 37. Franko (1985), Z pryvodu emihratsii naselennia. Zibrannia. tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p 352.
 38. Franko (1985), Mizeriia emihratsiina. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 449.
 39. Franko (1985), Ekonomichna prohrama. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 44.
 40. Franko (1985), Statystyka yako metoda i yako nauka. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk.   dumka, vol.    44,       kn.1, pp. 248 – 254.
 41. Franko (1985), Halytski rusyny. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 293.
 42. Franko (1985), Rohata khudoba v Halychyni. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p.   324.
 43. Franko (1985), Torhivlia u Halychyni. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 432.
 44. Franko (1985), Potreby ahrarnoi statystyky. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, pp. 618 – 620.
 45. Oleinik A. (2015) Between the west and the east: Ukrainian economic thought as the crossroads. Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 9, no. 174, pp. 56-61, DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/174-9Z9

Download