А. Степанова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНВЕСТУВАННЯ В СВІТОВУ ЕНЕРГЕТИКУ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Висвітлено питання інвестування енергетики в розрізі регіонів світу, яке дозволило здійснити аналіз по різних видах виробництва енергії, зосередити увагу на енергозбережені та відновлювальних джерелах енергії. Доведено зна­чущість інвестування сектору енергетики для всього цивілізованого світу та визначено пріоритети даного проце­су. Зазначено, що інвестування в енергетичний сектор формується на основі державної політики, що дозволяє ви­значити можливі шляхи розв’язання енергетичної залежності України з врахуванням наявного світового досвіду.

Ключові слова: інвестування світової енергетики, енергоефективність, інвестиції в енергопостачання, геогра­фічна диверсифікація, енергетичний інвестиційний клімат, енергозбереження.

Надійшла до редколегії 11.05.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/184-7/4

References

 1. BP: prohnoz razvytyia enerhetyky do 2030 h. [BP: energy development forecast up to 2030], [Online], available at: http://www.bp.com/content/dam/bp-country/ru_ru/folder/2030_Booklet_rus.pdf
 2. Varnalii Z. S. (2009) Ekonomichna bezpeka [Economic Security], Kyiv, Ukraine, 647 p.
 3. Kabinet Ministriv Ukrainy (2014), “Economic Strategy of Ukraine till 2030”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/ signal/kr06145a.doc (Accessed 24 July 2013).
 4. MЭA: myrovye ynvestytsyy v enerhetyku [IEA: global investment in energy], available at: http://www.ngv.ru/upload/ medialibrary/a62/a6256a36e2bc2fa90f0f345b94791c88.pdf (Accessed 30 July 2014).
 5. Stepanova A. (2015), Dyversyfikatsiia enerhetychnoi zalezhnosti Ukrainy [Diversification Energy Dependence Ukraine] Visnyk KNU. Seriia ekonomika, 172/2015, pp. 69-74. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/10
 6. World Energy Outlook 2015 [Online] //OECD/IEA, 2014, available at: http://www.iea.org (Accessed 10 November 2015)
 7. Energy infrastructure. Priorities for 2020 and beyond – A blueprint for an integrated European energy network / European Commission. – Luxemburg : Publications Office of the European Union, 2011. – 41 pp. (Accessed 15 January 2011)
 8. Energy Vision 2013 Energy transitions: Past and Future [Online] / World Economic Forum. – Geneva, 2013. – 47 pp. – Rezhy’m dostupu: http://www3.weforum.org/docs/WEF_EN_EnergyVision_Report_2013.pdf. (Accessed 1 January 2013)
 9. Natural gas demand and supply. Long term outlook to 2030 [Online], available at: http://www.eurogas.org/ uploaded/Eurogas%20long%20term%20outlook%20to%202030%20-%20final.pdf. (Accessed 20 September 2014)
 10. Strategic transport infrastructure needs to 2030. Main findings / OECD Futures Project on Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/50 / OECD. – Paris, 20 pp. [Online], available at: http://www.oecd.org/futures/ infrastructureto2030/49094448.pdf_2050_signed.pdf. (Accessed March 2012)
 11. The Global Energy Architecture Performance Index Report 2015 [Online] / The World Economic Forum – Geneva, December 2013. – 100 pp. – available at: http://www3.weforum.org/docs/pdf. (Accessed 13 April 2016)
 12. World Energy Investment Outlook: Special Report [Online] / International Energy Agency. – Paris, 2014. – 185 pp. – available at: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Pdf (Accessed 19 May 2014)

Завантажити