I. Novikova, PhD in Economics, Senior Researcher Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine EUROPEAN ORIENTATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE: HISTORICAL FEATURES AND CURRENT TRENDS IN THE CONTEXT OF STRATEGIC DECISIONS

The article highlights the historic features and modern trends of European orientation of Ukraine’s economy. The analyzed dynamics of export / import of Ukrainian goods and services to / from the eurozone countries and means of stimulating export activities, in particular through the creation and implementation of innovative products. Was investigated the problems arising from the implementation of the strategic European principles in Ukraine. Provided recommendations to overcome barriers to European integration of the national economy.

Keywords: European integration, strategy, economic integration, technological breakthrough, geopolitical challenges.

Date of submission 22.06.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/185-8/3

References

 1. Economic Reforms: Market Liberalization VS Social Responsibility Lessons Learnt from Georgia for Ukraine (2015), Kiev
 2. Hemi D., Vonhrovs’ka M., Zhuravs’ki vel’ Hrayevs’ki P.Dopovid’ yevroatlantychnoyi asotsiatsiyi “Ukrayina blyzhche do Zakhodu” z peredmovoyu Holovy YeAA Bronislava Komorovs’koho
 3. Danylyshyn B. (2016) Chas modernizatsiyi: de ukrayins’ka nauka? / Bohdan Danylyshyn: lb.ua., 26 fevralya., http://society.lb.ua/science/ 2016/02/26/328971_chas_modernizatsii_de_ukrainska.html
 4. Polityka ekonomichnoho prahmatyzmu – do novoyi modeli ekonomiky: ISED., ises.org.ua/uploads/files/NEP_big%2011%2007%202015.pdf
 5. Cherez Polityku ekonomichnoho prahmatyzmu – do novoyi modeli ekonomiky: ISED., http://ises.org.ua/analitika/ekonomichnii-analiz/cherez-politiku- ekonomichnogo-pragmatizmu-do-novoyi-modeli-ekonomiki
 6. Plan modernizatsiyi Ukrayiny: vid kryzy do ekonomichnoho zrostannya, 447 s.: Federatsiya robotodavtsiv Ukrayiny, http://www.potencial.org.ua/ download/3147/Ukraine_part.pdf
 7. Yevropeys’ka “Yevropa 2020. Stratehiya intelektual’noho, stabil’noho i produktyvnoho zrostannya”, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a- nutshell/priorities/index_en.htm
 8. Stratehiya staloho rozvytku “Ukrayina – 2020”: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12 sichnya 2015 roku №5/2015 Pro Stratehiyu staloho rozvytku “Ukrayina – 2020”, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 9. Danylyshyn B.(2015) Dobrovil’nyy ekonomichnyy tsuhtsvanh: “Dzerkalo tyzhnya. Ukrayina”. №43., http://gazeta.dt.ua/macrolevel/dobrovilniy- ekonomichniy-cugcvang-_.html
 10. Mel’nykova V.I. (2012) Natsional’na ekonomika, K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 248 p.
 11. Uhoda pro partnerstvo i spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu i Yevropeys’kymy Spivtovarystvamy ta yikh derzhavamy-chlenamy: Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny., http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_012
 12. Ukaz Prezydenta Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Stratehiyi intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeys’koho Soyuzu” №615/98 vid 11.06.1998: Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny., http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615/98
 13. “Prohrama intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeys’koho Soyuzu”, dokument № n0001100-00 vid 14.09.2000: Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00
 14. Plan diy Ukrayina-YeS vid 2005 :   Uryadovyy portal, http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=223286528&catjd=223280190&ctime=1247076969632
 15. Zakon Ukrayiny “Pro Zahal’noderzhavnu prohramu adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayiny do zakonodavstva Yevropeys’koho Soyuzu” № 1629-IV vid 18.03.2004, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15
 16. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta Yevropeys’kym Soyuzom: Uryadovyy portal, http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631
 17. Doklad YuNESKO po nauke: na puty k 2030 hodu (2015). – 44 p.
 18. Statystychna informatsiya: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, http://www.ukrstat.gov.ua
 19. Ukraina v polnoy mere ispolzuet kvotyi ES dlya vosmi tovarnyih grupp v 2015 godu: Interfaks-Ukraina, http://en.interfax.com.ua/ news/economic/318676.html
 20. Vykorystannya taryfnykh kvot v ramkakh PVZVT: Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrayiny, http://me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=1550d05a-f18d-459b-86d2-eb1fb9525dd5&title=VikoristanniaTarifnikhKvotVRamkakhPvzvt
 21. Horyunov D.(2015) Torhovlya s ES: pochemu ne opravdalys’ ozhydanyya?: Delo.ua., http://delo.ua/ukraine/torgovlja-s-es-pochemu-ne-opravdalis- ozhidanija-303848/
 22. High tech exports – country rankings: The GlobalEconomy.com, http://www.theglobaleconomy.com/rankings/High_tech_exports/
 23. Statystychni materialy shchodo derzhavnoho ta harantovanoho derzhavoyu borhu Ukrayiny (2015): Ministerstvo finansiv Ukrayiny, http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychni-materialy-shchodo-derzhavnoho-ta-harantovanoho-derzhavoiu-borhu-ukrainy?category=borg&subcategory= statistichna-informacija-schodo-borgu
 24. Defitsyt platizhnoho balansu zris do 859 mil’yona dolariv (2016): Ekonomichna pravda., 4 travnya., http://www.epravda.com.ua/news/2016/05/4/591598/
 25. Osetskyi V., Bratkova I.(2015) Funktsii derzhavnykh borhovykh zoboviazan: mynule ta suchasnist. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: seriia “Ekonomika”, No 6 (171), pp. 54-60. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/171-6/10

Download