M. Sitnitskiy, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine STRATEGIC IMPERATIVES OF THE DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE RESEARCH UNIVERSITY

The article presents strategic imperatives that influence the development of scientific libraries and systematizes the criteria that the scientific library of the research university must meet in order to ensure effective development in accordance with modern trends in science and technology. Strategic imperatives for the development of the library of the research university consist in providing: modern technologies of codification and transfer of information containing knowledge; Compliance with international standards of existing information and technical infrastructure of scientific libraries; Equal access to world-class advanced science-computer databases; Timely updating of library funds; Proactive visitor system and automate the processing of relevance of their queries; The fastest and most accurate search and access to information; availability of an effective information security system contained in the cloud of scientific library; Development of adjacent commercial services, which allow to  receive a “package” of information generalized by professional specialists; Creation of creative space for a comfortable visit to the library by interested persons for obtaining existing knowledge and creating new ones. The only way for Ukraine to slow down the outflow of skilled scientific and pedagogical staff and students with high intellectual potential is to preserve and balance the system of research universities and to develop within their walls powerful scientific libraries that will be able to meet the above-mentioned development imperatives.

Keywords: strategic imperatives, development, scientific library, research university, criteria of development.

Date of submission 22.08.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/194-5/5

References

 1. OECD Science, Technology and Industry 2015. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2015-en
 2. Mykytas, V., 1994. Davn’oukrayins’ki studenty i profesory / V. Mykytas’. – K.: Abrys – 288 s.
 3. Volodyn, B.F., 2004. Vsemyrnaya ystoryya byblyotek / B.F. Volodyn / 2-e yzd., dop. – SPb.: Proffesyya – 432 s.
 4. Zhylinska, O.I., 2010. Naukovo-tekhnichna diyal’nist’ u konteksti samoorhanizatsiyi: monohrafiya / O.I. Zhylins’ka. – K.: Parlaments’ke vydavnytstvo – 552 s.
 5. Isayevych, Ya., 1983. Pershodrukar Ivan Fedorov i vynyknennya drukarstva na Ukrayini / Ya. D. Isayevych. – [vyd. 2-e, pererob. i dop.]. – L’viv: Vyshcha shkola – 155 s.
 6. Maksymovych, M.O., 2004. Vybrani tvory z istoriyi Kyyivs’koyi Rusi, Kyyeva i Ukrayiny / M.O. Maksymovych; [Uklad., korotka biohr. ta koment. P.H. Markova.]. – Vyshcha shkola – 503 s.
 7. Bunhe: suchasnyy dyskurs. 2005. / Za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannya – 697 s. – (Slavetni postati).
 8. Serbin, O., 2015. Systematyzatsiya informatsiyi v konteksti rozvytku klasyfikatsiy nauk: monohrafiya / Oleh Serbin. – K.: VPTs “Kyyivs’kyy universytet” – 431 s.
 9. Pelikan, Ya., 2009. Ideya universytetu / Yaroslav Pelikan. Per z anhl. – K.: Dukh i litera – 360 s.
 10. Yatsun’, O., 2017. Universytets’ka osvita: shlyakh vid reviziyi do svitohlyadnoho pereosmyslennya ta vyznachennya novykh vektoriv rozvytku / Oleksandr Yatsun’ // Vyshcha shkola. — #4. – S. 34-47.
 11. Hubers’kyy, L.V., Kremen’, V.H., Kurbatov, S.V. ta in., 2014. Ideya universytetu: suchasnyy dyskurs: monohrafiya // za red. L.V. Hubers’koho, A.S. Filipenka. – K.: VPTs “Kyyivs’kyy universytet” – 367 s.
 12. Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku bibliotechnoyi spravy na period do 2025 roku “Yakisni zminy bibliotek dlya zabezpechennya staloho rozvytku Ukrayiny”. – Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-r
 13. Osnovni statystychni pokaznyky roboty bibliotek VNZ Ukrayiny za 2016 rik. – Available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/stats-res-2016.pdf
 14. Naukova biblioteka im. M. Maksymovycha Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – Available at: http://www.library.univ.kiev.ua
 15. Naukovo-tekhnichna biblioteka im. H.I. Denysenka Natsional’noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny “Kyyivs’kyy politekhnichnyy instytut imeni Ihorya Sikors’koho”. – Available at: http://library.kpi.ua/about/history
 16. Naukovo-tekhnichna biblioteka Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. – Available at: http://library.lp.edu.ua/pro-biblioteku
 17. Naukova biblioteka Natsional’noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho. – Available at: http://library.nlu.edu.ua/
 18. Naukova biblioteka L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka. – Available at: http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 19. Naukova biblioteka Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka akademiya”. – Available at: http://lib.oa.edu.ua/
 20. Naukova biblioteka Natsional’noho universytetu “Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya”. – Available at: http://www.library.ukma.edu.ua/
 21. Naukovo-tekhnichna biblioteka DVNZ “Natsional’nyy hirnychyy universytet”. – Available at: http://lib.nmu.org.ua/ua/
 22. Tsentral’na Naukova biblioteka NUBiP Ukrayiny. – Available at: http://library.nubip.edu.ua/
 23. Naukovo-tekhnichna biblioteka Natsional’noho tekhnichnoho universytetu “Kharkivs’kyy    politekhnichnyy instytut”. – Available at: http://library.kpi.kharkov.ua/uk
 24. Tsentral’na naukova biblioteka Kharkivs’koho natsional’noho universytetu im. V.N. Karazina. – Available at: http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr
 25. Biblioteka Kyyivs’koho natsional’noho ekonomichnoho universytetu imeni Vadyma Het’mana. – Available at: https://lib.kneu.edu.ua/
 26. Naukovo-tekhnichna biblioteka Natsional’noho aviatsiynoho universytetu. – Available at: http://www.lib.nau.edu.ua/main/
 27. Naukova biblioteka Skhidnoukrayins’koho natsional’noho universytetu imeni Volodymyra Dalya. – Available at: http://library.snu.edu.ua/
 28. Kharlamova, H., 2017. Perspektyva 2030 dlya Ukrayiny: bezpeka maybutn’oho / H. Kharlamova // Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika, #1 (190) – S. 51-56. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2017/190-1/8
 29. Pro zatverdzhennia poriadku zabezpechennia dostupu vyshchykh navchalnykh zakladiv i naukovykh ustanov, shcho znakhodiatsia u sferi upravlinnia
  Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, do elektronnykh naukovykh baz danykh. Nakaz MON №1110 vid 02.08.2017. – Available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-08-03/7798/220040.pdf

Download