Current trends in entrepreneurship motivation: interdisciplinary approach

Authors: I. Mazur, Dr of Sciences (in Economics), Prof., ORCID ID: 0000-0002-2441-8001; V. Gura, PhD in Economics, Associate Prof., ORCID ID: 0000-0002-7142-8149, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine; K. Solodovnikova, PhD in Psychology, ORCID ID: 0000-0002-9169-9026, Institute of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Annotation: The essence of motivation of entrepreneurs is revealed through the types of personal intelligence and the proposed entrepreneurial motivation system. The motives of the entrepreneur and the consumer are investigated. The system of motivation of the businessman is offered. The importance of the creative function of entrepreneurship in the conditions of the fourth industrial revolution is substantiated. Customer-oriented as an important component in the motivation of modern entrepreneurship is considered, the customer-oriented approach and customer-oriented culture of the entrepreneur are analyzed. The need for digitalization in entrepreneurship is noted. An interdisciplinary approach has been applied in the study of modern trends in the motivation of entrepreneurs.
The authors propose to expand the narrowly specialized research methodology and introduce an integrated approach that allows to involve the methodology of individual areas of knowledge in the process of interdisciplinary research. It is revealed that the modern approach to studying the motivation of the entrepreneur does not allow the use of the prognostic function of science, as it is based on the fact that modern studies of business motivation do not take into account the peculiarities of gender differences.

Key words: entrepreneurship, motivation, entrepreneur motivation system, interdisciplinary approach, customer orientation.

Recei ved: 11/07/ 2020
1st Revision: 03/08/2020
Accepted: 25/10/ 2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/212-5/3

Literature

1. Edgeworth, F.Y., (1881). Mathematical Psychics: An Essay On the Application of Mathematics to the Moral Sciences. London: Kegan Paul.
2. Kahneman, D. (2020). Thinking, Fast and Slow. Litres, 656 p.
3. Katona, G. (1974). Psychology and consumer economics. Journal of Consumer Research, 1-8.
4. Lambert, C. (2006). The marketplace of perceptions. Harvard Magazine, 108(4), 50.
5. McClelland, D. C. (1987). Human motivation. CUP Archive.663 p.
6. Mandeville, B. (1705). THE Grumbling Hive: or, knaves Turn’d HONEST. Printed in the year.
7. Maslou, A. (1999) Motyvatsiya i osobystistʹ/Abrakham Maslou. Motivation and Personality.SPb.: Yevraziya, 353.
8. Saymon G. A. (2000) Teoriya prinyatiya resheniy v ekonomicheskoy teorii i v nauke o povedenii. Vekhi ekonomicheskoy mysli T.2. Teoriya firmy/ed. V. M. Gal’perina – SPb.: Ekonomicheskaya shkola, – S.54–72 – 534 s.
9. S’yuell, K. & Braun, P. (2005) Kliyenty na vsyu zhizn’/Per. s angl. M. Ivanova i M. Ferbera. – M.:”Mann, Ivanov i Ferber”, 2005. – 224 s.
10. Mill John Stuart. (1844). Essay On Some Unsettle Questions of Political Economy. London: Parker.
11. Tversky, A. & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and uncertainty, 5.4: 297-323.
12. Khertsberg, F., (2007) Motivatsiya k rabote / F. Khertsberg, B. Mosner, B. Blokh. Sniderman ; per. s angl. (D. A. Kulikov]. Moskva: Vershina,. 240 s.: il., tabl.
13. Shvab, K. (2017) Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya: per. s angl. / Klaus Shvab. M.:”E”, 208 s.
14. Hayek, F. (2009) Ekonomichna polityka i verkhovenstvo prava. in Liberalizm: antolohiya/ed O. Protsenko, V. Lisovyy, 762–774.
15. Lozhkin H.V. & Komarovsʹka V.L. (2014) Ekonomichna psykholohiya: navch. posib. K.: DP “Vyd. dim “Personal”. 412 s.
16. Mazur I.I. (2006) Detinizatsiya ekonomiky Ukrayiny: teoriya ta praktyka: Monohrafiya. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr “Kyyivsʹkyy universytet”. 239 s.
17. Mazur I. & Gura V. (2018) Entrepreneurial culture as a background for the SMEs development. Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w
Tarnobrzegu, Р. 103-116
18. Smit A. (1997) Teoriya nravstvennykh chuvstv. M.: Respublika. 351 s.
19. Gawel, Joseph E. (1997). “Herzberg’s Theory of Motivation and Maslow’s Hierarchy of Needs”. Practical Assessment, Research & Evaluation. 5 (11) URL: https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=pare (data zvernennya 8.05.2020)
20. Khudyakova N. YU. (2008). Psykholohichni osoblyvosti motyvatsiyi pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti.: Dys… kand. nauk: 19.00.10 K.,
235 s.
21. Boulz S. (2017) Moral’naya ekonomika. Pochemu khoroshiye stimuly ne zamenyat khoroshikh grazhdan [Tekst] / per. s angl. D. Shestakova. – M.: Izd-vo Instituta Gaydara, . – 336 s.
22. Kerol D. (2017) Nalashtovuysya na zminy //Nova psykholohiya uspikhu per. z anhl. Yuliya Kuzʹmenko. K. 410 s.
23. Stadnyk V.V. (2009) Systemne zabezpechennya motyvatsiyi innovatsiynoho rozvytku pidpryyemnytsʹkykh struktur: monohrafiya. Khmelʹnytsʹkyy: KHNU. 271 s.
24. Shumpeter Y. A. (2011). Teoriya ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennya prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu K. Vydavnychyy dim “Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya. 242 s.
25. Il’in Ye. P., (2013). Motivatsiya i motivy. ‘Piter’, 512 s.
26. Dadakhanova R. R., (2013). Motivatsiya predprinimatel’skoy deyatel’nosti. Molodoy uchenyy. № 5. S. 361–362.
27. Palamarchuk O. N., (2013) Issledovaniye motivirovannosti molodezhi k predprinimatel’skoy deyatel’nosti. Al’manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya. №. 11. S. 122-126.
28. Nordstrem K. & Shlingman P., (2019). Urban Express: 15 pravil novogo mira, v kotorom glavnyye roli u gorodov i zhenshchin. M.: Al’pina Pablisher. 272 c.
29. Kuznetsova T.V., (2018). Motivatsionnaya napravlennost’ zhenskogo predprinimatel’stva v Rossii. Psikholog. № 2. S. 48–54. DOI: 10.25136/2409-8701.2018.2.26165 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26165
30. Sewell C., Creating Customers for Life URL; https://www.centerforperformanceimprovement.com/blog/2017/9/17/carl-sewellcreating-
customers-for-life. (data zvernennya 12.04.2020)
31. Lee Y. D., 6 Ways to build a Customer-Centric Culture URL: https://hbr.org/2018/10/6-ways-to-build-a-customer-centricculture?
autocomplete=true (data zvernennya 12.04.2020)

Download

  • pdf 212-18-26
    File size: 528 kB Downloads: 1754