Можливості та загрози омніканальності в контексті логістичних проблем меблевої промисловості

Автори: М. Санн, ORCID ID 0000-0002-8703-0047, Вормський університет прикладних наук, Німеччина; П. Зігфрід, проф., доктор PhD / MBA, ORCID ID 0000-0001-6783-4518, Міжнародна школа менеджменту (ISM), Франкфурт, Німеччина.

Анотація: Роздрібні магазини, як і чисто онлайнові учасники ринку, перебувають у стані плинної нестабільності внаслідок зростаючої цифровізації і впливу динамічно мінливих тенденцій. Зокрема, від меблевої промисловості вимагається адаптивне реагування на зміни, що відбуваються. У зв’язку з інтенсифікацією ринку і конкурентного середовища, а також змінами у поведінці споживачів, в плані необхідного злиття каналів покупки, нагально потрібне переосмислення ситуації. 
Continue reading

Обслуговування економік країн електронними платіжними системами

Автори: Н. Приказюк, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-7813-8590, Д. Пасевич, асп., ORCID ID 0000-0002-1143-6577, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: На основі аналізу стану економік країн за регіонами виявлено наслідки впливу Covid-19 на них і охарактеризовано нові реалії функціонування. Проаналізовано оборот електронної комерції та використання готівки в країнах світу, з’ясовано роль електронних платіжних систем в обслуговуванні економік країн. Виявлено драйвери розвитку безготівкових розрахунків у світі та обґрунтовано перспективи їхнього поширення.
Continue reading

Політика суверенізму за умов пандемії COVID-19: уніфікація VS диференціація

Автори: А. Жуковська, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-0891-1952, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна; О. Длугопольський, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-2040-8762, Західноукраїнський національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна; О. Кошулько, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-1571-2695, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна.

Аннотація: Проаналізовано протиріччя у сучасній системі світоустрою, де, з одного боку, активно підживлюються ідеї глобалізму, а з іншого – поширюється політика суверенізму окремих держав світу. Досліджено напрями впливу глобальної пандемії на ці протиріччя та їхнє загострення. Методика досліджень, що була використана у статті, базувалася на науковій дескрипції та логіко-дедуктивному підході, були використані дані Всесвітньої організації охорони здоров’я та низки звітів різних країн світу, які систематично оновлюються протягом періоду панування пандемії в глобальній економіці. 
Continue reading

Соціальна відповідальність у сфері атомної енергетики України: аналіз проблем і перспектив розвитку

Автор: К. Березюк, асп., ORCID ID 0000-0001-6648-8596, Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, Україна.

Анотація: Присвячено аналізу соціальної відповідальності атомної енергетики України. Ідентифіковано основні проблеми соціальної політики НАЕК “Енергоатом”: застаріла система оплати праці, невирішене питання захоронення радіоактивних відходів, неефективний розподіл субвенцій, виділених містам – супутникам АЕС, продовження понаднормового терміну експлуатації енергоблоків, корупційні правопорушення, непрозорі тендерні закупівлі. Зазначено основні шляхи розвитку соціальної відповідальності НАЕК “Енергоатом”. Continue reading

Оцінювання стратегічних наборів підприємства з використанням Fuzzy CODAS-методу

Автор: В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-1577-0636, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: Розроблено методичний підхід до оцінювання стратегічних наборів підприємства на основі вдосконалення класичної квантитативної матриці стратегічного планування (QSPM) з використанням теорії нечітких множин і методу Fuzzy CODAS. Підхід передбачає отримання експертних лінгвістичних оцінок важливості критеріїв оцінювання та стратегічних наборів за цими критеріями з використанням семирівневої терм-множини.  Continue reading

Вплив євроінтеграційних процесів на посилення конкурентоспроможності банківського сектора

Автор: І. Альошина, канд. екон. наук, асист., ORCID ID 0000-0003-1320-5235, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Анотація: Розкрито сутність та ефекти економічної інтеграції на банківський сектор країн Єврозони. Установлено, що інтенсифікація процесів євроінтеграції якісно вплинула на конкурентне середовище банківського сектора країн Єврозони. Окреслено основні результати грошово-кредитної політики ЄЦБ, які мали позитивний вплив на підвищення конкурентоспроможності банківського сектора з метою забезпечення фінансової стабільності країн Єврозони в умовах глобальних змін. Continue reading

Моделювання оптимальної цінової політики фармацевтичних компаній з метою максимізації продажів на базі Data Science технологій

Автори: О. Черняк, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-0453-0063, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, Україна, Я. Стрік, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-5303-818X, Дебреценський університет, Дебрецен, Угорщина, Я. Фаренюк, економіст, ORCID ID 0000-0001-6837-5042, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, Україна

Анотація:  Подано наслідки застосування Data Science технологій для моделювання результатів маркетингової діяльності фармацевтичних компаній залежно від ключових елементів маркетингового міксу. Детально досліджено вплив цінової політики на конкурентоспроможність підприємства та його позиції на ринку. На основі проведеного дослідження сформовано рекомендації щодо оптимізації цінової політики для максимізації продажів компанії.  Continue reading

Фактори, що впливають на соціальний капітал у сільських громадах Нігерії

Автори: Н. А. Софолуве, д-р філософії з економіки сільського господарства, викладач, ORCID ID 0000-0003-2566-4340, Університет Олабизі Онабанджо, Аго Івоє штат Огун, Нігерія, Л. О. Оєламі, д-р філософії з економіки, викладач, ORCID ID 0000-0002-9958-1815, Університет Лагосу, Акока, Лагос, Нігерія, О. Адіса, д-р філософії з економіки сільського господарства, ORCID ID 0000-0002-9780-8027, Університет Обафеми Аволау, штат Осун, Нігерія

Анотація:  Соціальний капітал став важливим аспектом функціонування більшості сільських громад у країнах, що розвиваються. Однак вимірювання соціального капіталу в сільських регіонах різняться, а про фактори, що впливають на нього в сільській місцевості, відомо мало. Мета пропонованого дослідження – виявити вимірювання соціального капіталу в сільській місцевості, що переважають, і вивчити фактори, які визначають залученість сільських жителів у ці вимірювання.  Continue reading

Пояснення політичного вибору: перспективи економічної теорії

Автори: С. Слухай, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-2441-8001, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  Досліджено внесок економічної теорії в аналіз політичного вибору. З’ясовано, що політичний вибір характеризується ірраціональністю, що дає простір для різних способів зовнішнього впливу на думку виборців. Продемонстровано, що економічне голосування не присутнє в українському політичному контексті.  Continue reading

Вплив інновацій на розвиток глобального ринку косметичних продуктів

Автори: С. Свідерська, асп., ORCID ID 0000-0003-0179-8838, П. Кухта, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-0312-8128, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  Здійснено аналіз стану глобального ринку косметичних продуктів, розкрито ключове значення інвестицій у дослідження й розробки в забезпеченні високих темпів зростання провідних компаній зазначеного ринку. Розкрито тенденції у сфері інноваційного розвитку, яких дотримується індустрія, на основі даних компаній-лідерів: Loreal, Estee Lauder, Unilever, Shiseido, Procter & Gamble та Coty.  Continue reading