Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці

Розглянуто теоретичні основи дослідження структурних зрушень в економіці через взаємодію їх об’єктів та суб’єктів. Основне протиріччя механізму структурних Continue reading

Рожко Д. Реструктуризація національної економіки як основний чинник формування державного бюджету в Україні

У статті визначено сутність реструктуризації національної економіки та її вплив на формування державного бюджету. Досліджено напрями реформування Continue reading

Марко Є. Інформаційне забезпечення глобалізаційних трансформацій та їх вплив на розвиток фінансово-економічної системи України

Досліджуються інформаційні засади ринкових трансформацій фінансової системи. Особлива увага закцентована на проблемах інформаційно-технологічного Continue reading

Лук’янов В. Оптимізація платіжних систем в умовах фінансової кризи

В статті досліджуються проблеми оптимізації платіжних систем в умовах глобальної фінансової кризи. Особлива увага приділена до проблем удосконалення національної Continue reading

Гайдук Л. Фінансові аспекти прискоренного розвитку інноваційної сфери України

В статті розглянуто фінансові аспекти формування в Україні національної інноваційної системи (НІС) у розрізі подальшого прискореного розвитку економіки, Continue reading

Сокирко О., Яфінович О. Визначення ролі інноваційного чинника у теоріях економічного зростання

В статті розглянуто різні підходи щодо визначення сутності інновацій, визначено місце та роль нововведень у теоріях економічного зростання, Continue reading

Небава М., Шиян А. Системний аналіз інституціональних ризиків при впровадженні другого рівня пенсійної реформи в Україні

В статті побудовано та проаналізовано теоретичну модель системного аналізу інституційних загроз впровадженню другого рівня пенсійної реформи Continue reading

Бутенко Н. Еволюція розвитку концепцій маркетингу в контексті формування промислового маркетингу

В статті розглянуто еволюцію розвитку концепцій маркетингу та обґрунтовано необхідність застосування сучасних концепцій маркетингу у діяльності Continue reading