А. Герасименко, канд. екон. наук, доц. Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії

У статті на основі аналізу окремих джерел координаційної здатності ринку виявлено ризики колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії, Continue reading

Н. Ковтун, д-р. екон. наук, проф., А. Ігнатюк, канд. екон. наук, доц. Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні

На основі побудови зведеного рейтингу видів промислової діяльності в Україні визначені тенденції та основні напрями розвитку промисловості з метою Continue reading

Ю. Сапачук, асп. Методологічні аспекти формування фіктивного капіталу

Ретельно досліджена категорія фіктивного капіталу в ринковій економіці. Розглянуто побудова кругообігу фіктивного капіталу з позиції утворення фіктивного доходу. Continue reading

О. Кристюк, здобувач Інституціональні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку ІКТ

В роботі розглянуто основні аспекти державного регулювання ринку ІКТ та проаналізовано успішний міжнародний досвід в цій сфері. Визначено основні напрямки Continue reading

В. Рудковська, здобувач Підприємництво як особливий тип економічного мислення

У статті розглянуто особливості психології суб’єктів підприємництва, проаналізовано характерні психологічні риси підприємців, встановлено соціально-психологічні Continue reading

О. Блавдзевич, канд. техн. наук Державне регулювання малого та середнього бізнесу в Україні в кризовий період

У статті робиться спроба дослідити роль держави в регулюванні економіки і, зокрема, конкретні кроки уряду України з подолання наслідків економічної кризи 2008-2009 рр. Continue reading

Д. Буркальцева, канд. екон. наук, доц. Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи

У статті досліджено проблематику забезпечення економічної безпеки на національному та регіональному рівнях, проаналізовано тенденції розвитку економіки регіонів Continue reading

О. Богуславський, канд. екон. наук, асист. Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні

В статті розкрито особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні. Показано специфіку впливу державної влади на розвиток бізнесу. Проаналізовано Continue reading

Л. Селезньова, канд. екон. наук, доц. Інноваційно-інвестиційна діяльність в екологічній сфері

Розглянуті організаційні питання інноваційно-інвестиційної діяльності в екологічній сфері, способи збільшення обсягів інвестицій і підвищення їхньої ефективності. Continue reading