І. І. Васильченко, асп. Аналіз ефективності моделей оцінки вартості опціонів

Автором здійснено порівняльний аналіз теоретичних підходів щодо оцінки вартості опціонів. Розглянуто основні ціноутворюючі фактори та висвітлено альтернативні Continue reading

О.М. Лобова, асп. Теоретичні основи сільськогосподарського страхування

У статті розкрито місце сільськогосподарського страхування та його роль в економіці держави. Визначено та охарактеризовано основні види сільськогосподарського страхування Continue reading

Я.І. Легка, асп. Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку

В даній статті розглянута система управління інвестиційним ризиком в призмі блоку прийняття рішень. Визначена сутність та види проблем, Continue reading

А. Ю. Пікус, асп. Сільське господарство України: тенденції та перспективи розвитку

У статті проаналізовано тенденції та перспективи сільського господарства України в контексті світових тенденцій в галузі. Серед факторів, що стримують розвиток Continue reading

В.В. Нечипоренко, асп. Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів

В статті аналізуються правові фактори, що сприяли утворенню та розвитку цивільно-правового інституту перестрахування у світі. Здійснено розгляд Continue reading

Є.В. Дяченко, асп. Розвиток бюджетної та страхової медицини в зарубіжних країнах

В статті досліджено виникнення та еволюція бюджетної та страхової медицини розвинутих країн та досвід їх ефективного впровадження в Україні. Continue reading

Г.Ю. Тлуста, канд.екон.наук, асист. Медичне страхування в США: теорія та практика функціонування

У статті досліджено механізм функціонування ринку медичного страхування в США та форми здійснення медичного страхування. Виявлено проблеми Continue reading

І.С. Каракулова, канд. екон. наук, асист. Європейський досвід функціонування фондів гарантування страхових виплат

В статті досліджується досвід окремих європейських країн, в сфері гарантування виплат за різними видами страхування. Розглядаються питання необхідності Continue reading

І.Є. Януль, канд.екон.наук, доц. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи

В статті розглядається медичне страхування та його види, аналізується досвід впровадження медичного страхування в розвинених країнах світу. Continue reading