Ю. Цалько, здобувач Диверсифікація джерел фінансування вищої освіти у державах Східної та Центральної Європи

У статті визначається необхідність запровадження ефективної системи фінансового планування у вищих навчальних закладах України. Continue reading

О. Іваненко, асист. Ризики та можливості кредитних спілок в умовах фінансової кризи

У статті розглядаються найбільш суттєві проблеми, які виникли у кредитних спілках, що працюють на ринку фінансових послуг в умовах фінансової кризи. Continue reading

А. Галькевич, асп. Проблеми визначення контролю під час процесів придбання та об’єднання підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності

У статті проаналізовано визначення категорії “контроль” з позицій законодавства України та зарубіжних країн, а також розглянуто точки зору вітчизняних Continue reading

В. Трохименко, асп. Лібералізація ринку банківських послуг як прояв фінансової глобалізації

Визначено сутність процесів фінансової лібералізації та розкрито їх особливості в розвинених країнах, країнах, що розвиваються та країнах з перехідною економікою. Continue reading

Я. Легка, асп. Особливості інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання на фондовому ринку

Розглянуто особливості інвестиційного процесу, його сутність та зміст. Запропоновано власний погляд на виокремлення етапів інвестиційного процесу на фондовому ринку. Continue reading

Є. Макаренко, асист. Особливості фінансової політики держави та місце бюджетного дефіциту у механізмі її реалізації

Розглянуто особливості проведення фінансової політики в Україні, досліджено галузі пріоритетного бюджетного фінансування в умовах світової фінансової кризи Continue reading

І. Каракулова, канд. екон. наук Традиційні та альтернативні підходи визначення достатності золотовалютних резервів держави

В статті розглядаються підходи щодо оцінки достатності золотовалютних резервів держави, з врахування традиційних критеріїв. Досліджуються Continue reading

О. Яфінович, канд. екон. Наук Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі

В статті розглянуто сутність, принципи формування та механізм реалізації фінансової політики, що спрямована на інноваційний розвиток держави. Continue reading

Л. Гудзинська, канд. екон. наук, доц. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків

У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. Continue reading