С. Шибіріна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Індексний аналіз первинного ринку нерухомого майна

У статті розглядається застосування індексного методу аналізу ринку нерухомого майна. Запропоновано методику обчислення впливу структурних змін у Continue reading

С. Огреба, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статистичне відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків

У статті визначені проблеми статистичного відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків та окреслені напрями вимірювання обсягів Continue reading

О. Іваненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок

Розроблено методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок шляхом оцінювання впливу економічних параметрів діяльності кредитної Continue reading

О. Горобець, Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин Статистичне моделювання показників відтворення населення Автономної Республіки Крим

За результатами моделювання показників відтворення населення визначено періоди формування демографічної ситуації в Криму. Зіставлення бета-коефіцієнтів Continue reading

І. Васильченко, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Практична реалізація методу Монте Карло в оцінці вартості опціонів засобами статистичної програмної мови R

Автором детально розглянуто теорію методу Монте Карло та здійсненоїї практичну реалізацію засобами статистичної програмної мови R для європейських Continue reading

А. Чорний, канд. екон. наук, Київський національний торговельно-економічний університет Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи

В статті розглянуто основні етапи розвитку, сучасний стан і визначені подальші перспективи моделювання латентних змінних як складової сучасної статистичної науки. Continue reading

Н. Скачек, учений секретар, Державне підприємство “Науково-технічний комплекс статистичних досліджень” Статистичне забезпечення управління розвитком органічного виробництва

Досліджено проблеми якості та безпечності харчових продуктів в Україні. Вивчено зарубіжний досвід з питань органічного виробництва та Continue reading

З. Пальян, канд. екон. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив

В роботі подається аналіз сучасної моделі плідності українських жінок, статистичне оцінювання впливу чинників на їхні дітородні плани, а також результати Continue reading

М. Огай, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні

У статті розглянуто оцінки похибок розрахунку ІСЦ в Україні. Наведено рекомендації щодо зменшення похибок оцінювання ІСЦ. При цьому запропоновано Continue reading

Н. Лутчин, канд. екон. наук, доц., Львівский національный університет імені Івана Франка Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект

В роботі розглядаються методологічні аспекти статистичного вивчення якості та стійкості економічного зростання. Дана методика розглядається на прикладі регіонів України. Continue reading