Н. Ковальчук, здобувач ВНЗ “Україна” Сучасні підходи до трактування категорії “Макроекономічний ризик”

Аналізуються сучасні підходи щодо трактування категорії “макроекономічний ризик”, пропонується авторське визначення даного системного поняття. Continue reading

Благіх И., Громова Ж І.В. Вернадський та російсько-німецька школа в політичній економії

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку вітчизняної історико-економічної науки та німецької історичної школи в політичній економії. Continue reading

М. Сушенцова, асист. НІУ “Вища Школа Економіки”, Російська Федерація Християнський та гуманістичний підходи до образу господарюючого суб’єкта в працях С. Булгакова та Е. Фрома

У даній статті, на основі праць С. Булгакова та Е. Фромма, здійснено критичний аналіз на рівні методології та онтології сформованої в економічній науці моделі homo economicus. Continue reading

Ю. Сапачук, асп. КНУ імені Тараса Шевченка Господарство як онтологічне підґрунтя економіки в творчості С. Булгакова

У статті з позицій філософсько-методологічної традиції С.М. Булгакова здійснено критичний аналіз вузькоекономічного погляду на процес людського господарювання. Continue reading

Регула М. Цвален, Доктор Інститут Екуменічних Студій Фрібурзького Університету, Швейцарія Право як шлях до правди: роздуми С.М. Булгакова про право та справедливість

У статті висвітлено точку зору Сергія Булгакова на важливу роль інституту права у контексті проблеми гарантії соціальної справедливості. Continue reading

Т. Гайдай, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка Теоретико-методологічна спорідненість історико-соціального напряму з економічними поглядами С.М. Булгакова: дослід історико-економічного аналізу

У статті здійснено історико-економічний аналіз ознак методологічної спорідненості економічних поглядів С.М. Булгакова з економічною гетеродоксією кінця Continue reading

Йоост ван Россум, Доктор богослов’я, проф. Теологічний інститут в Парижі, Франція Церква чи Софія?: Трагедія отця Сергія Булгакова

У статті розглядаються особливості софіології о. Сергія Булгакова як філософської системи, яка суперечить апофатичному характеру богослов’я св. отців. Continue reading

Брендон Галлахер, Доктор богослов’я Оксфордський університет , Великобританія Антиномізм, Трійця та виклик раціоналізму в богослов’ї Сергія Булгакова

У статті детально досліджуються особливості софіологічної концепції Сергія Булгакова в межах його богословських пошуків, дається її виважена оцінка Continue reading

Ієромонах Амвросій (Макар), д-р канонічного права, проф. Паризька руська духовна семінарія РПЦ, Франція Православне вчення про Творця і творіння та софіологія о. Сергія Булгакова

У статті дається порівняльний аналіз православного вчення про Творця та творіння, про відношення Бога і світу та розв’язання цих питань у софіології о. Сергія Булгакова, Continue reading

В. Ільїн, д-р філос. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка “Філософія економіки” vs “Філософія господарства”: тотожність чи різниця?

У статті розглядається проблема “філософії економіки” у її співмірності з “філософією господарства”. Акцентується увага на невідповідності “софіології” запитам Continue reading