О. Прокоф’єва, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Рейтинг финансовой устойчивости крупнейших перестраховщиков мира.

У статті розглянуто рейтинг фінансової стійкості найбільших перестраховиків світу. Розкрито сутність функціонування перестрахового ринку  Continue reading

А. Сабірова, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Теоретичні аспекти маркетингової стратегії страховика

У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії страхової компанії в умовах економічної нестабільності. Розглядаються такі елементи маркетингової стратегії, Continue reading

Д. Бєлов, пошукувач (КНУ імені Тараса Шевченка) Активи інвестиційних фондів України під час фінансової кризи

Стаття містить порівняльний аналіз прибутковості різних інвестиційних фондів в Україні та змін у структурі їх активів та вартості чистих активів Continue reading

О. Лобова, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Розвиток аграрного страхування в США

В статті досліджено механізм функціонування ринку страхування аграрних ризиків в США. Визначено та охарактеризовано основні програми аграрного Continue reading

І. Каракулова, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід

В статті досліджено досвід окремих зарубіжних країн, в сфері гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Визначено підходи щодо Continue reading

В. Нечипоренко, асп. (Інститут держави і права іені. В.М. Корецького) До питання співвідношення фінансових послуг перестрахування і страхування

В статті досліджено відношення перестрахування до страхування як його форми і виду. Обґрунтовано точку зору про відповідність перестрахування Continue reading

Н. Приказюк, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), Г. Тлуста, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм “лояльності”

У статті розкрито поняття “лояльність”, правила розробки програм лояльності для страхових компаній, досліджено програми лояльності страхових компаній Continue reading

О. Машаро (Центр аналізу, методології та розвитку Моторного (транспортного) страхового бюро України) Проблеми розрахунку адекватного брутто-тарифу в страхуванні

Досліджено структуру страхового брутто-тарифу за договорами, іншими ніж страхування життя. Введене поняття “офісна премія”, надана розгорнута формула Continue reading

Д. Кондратенко, канд. екон. наук (ХНУ будівництва та архітектури) О. Корват, викладач(ХНУ будівництва та архітектури) Вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності

В статті досліджено основні напрями глобального реформування систем фінансового регулювання. Розкрито сутність макропруденційної Continue reading

С. Волосович, канд. екон. наук, доц. (КНТЕУ) Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування

Здійснено оцінку підходів до класифікації кредитного страхування. Встановлено мету та завдання класифікації кредитного страхування. Досліджено Continue reading