В. Веретнов, ст. викл. (КНЕУ ім. В. Гетьмана) Управління інноваціями непропорційного перестрахування

У статті досліджуються чинники, що впливають на управління інноваціями непропорційного перестрахування, сутність інновацій непропорційного страхування, розглядаються фактори впливу на ефективність управління інноваціями, бізнес система перестраховика.

Ключові слова: управління інноваціями, перестраховик, цедент, непропорційне перестрахування.

І. Януль, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Досліджено особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, визначено види та характерні риси пенсійних виплат Continue reading

Н. Приказюк, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період

Досліджено стан світового страхового ринку у посткризовий період, здійснено його порівняння з докризовим. Проаналізовано основні тенденції розвитку Continue reading

В. Шевченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Ризики міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності

Досліджуються зміст ризиків міжнародного руху капіталу в умовах глобальної нестабільності. Виявлено сучасні зміни в структурі міжнародного руху капіталу. Continue reading

В. Нечипоренко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля

У статті розглядається аналіз страхового портфеля (структури страхових платежів по видах страхування), рентабельність окремих страхових продуктів Continue reading

В. Левченко, канд. техн. наук (член Національної комісії, що здійснює державне регулюванняу сфері ринків фінансових послуг) Роль держави в підвищенні захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг України, визначено ключові напрямки покращення системи Continue reading

Л. Временко, канд. екон. наук, доц. (Харківський союз страховиків), В. Мужилівський, асп. (ХНУ будівництва та архітектури) Конкуренція та монополізація у галузі недержавного обов’язкового страхування в Україні

В статті визначено та проаналізовано основні тенденції розвитку конкуренції, монополізації у галузі недержавного обов’язкового страхування в Україні. Continue reading

Пікус Р., Ігнатюк А. Теорія та практика гіпотези ефективного ринку

В статті розглянуто основні тенденції розвитку гіпотези ефективного ринку, визначено її зміст і форми, проведено аналіз емпіричних тестів, практичного застосування Continue reading