І. Горбась, асист., КНУ імені Тараса Шевченка Специфіка формування систем управління у диверсифікованих підприємствах

У статті розкрито взаємообумовленість структурних елементів інтегрованої системи управління диверсифікованого бізнесу. Continue reading

Л. Названова, асист., КНУ імені Тараса Шевченка, О. Давидова, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні

Розглянуто основні складові туристичної діяльності в Україні. Проаналізовано сучасний стан туристичної діяльності та перспективи інноваційного розвитку туризму в країні. Continue reading

Н. Кузнєцова, канд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні: проблеми та перспективи

У статті досліджені проблеми та перспективи розвитку Інтернет-маркетингу в українському секторі Всесвітньої Мережі, виявлено специфіку та Continue reading

О. Ястремська, канд. екон. наук., асист., Харківський національний економічний університет Інформаційна взаємодія суб’єктів господарювання на основі іміджу

Визначено особливості інформаційної взаємодії підприємств з партнерами. Запропоновано використовувати інтегровані маркетингові комунікації Continue reading

А. Вітренко, канд.екон.наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності

У статті розкрито сутність і значення реклами на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи, визначено наслідки впливу реклами на мікро- та макрорівнях. Continue reading

Г. Ільїна, канд. філос. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Антропологічні виміри філософії управління

У статті здійснюється аналіз управління як біосоціального феномену, визначається його роль у становленні нових аксіологічних орієнтирів особистості у Continue reading

В. Приймак, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Модель професійних компетенцій сучасного менеджера

У статті досліджено підходи щодо визначення основних складових моделі сучасного менеджера. Надано практичні рекомендації щодо інжинірингу Continue reading

О. Красота, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні

Розглядаються основні новації пенсійної реформи в Україні 2011 року, економічні та соціальні детермінанти, що спричинили реформу пенсійної системи в Україні. Continue reading

Т. Білорус, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті досліджено сутність категорії “трудовий потенціал країни”, що розглядається як її основний стратегічний ресурс. Особливу увагу приділено Continue reading

О. Герасименко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності

Узагальнено потреби стейкхолдерів у використанні соціальної звітності. Наведено порівняльну характеристику міжнародних стандартів Continue reading