Крилова Н. Управління державним боргом в Україні: вплив Європейської боргової кризи

Остання глобальна економічна криза, дуже повільне віднослення та поточна боргова криза в Європі підняли фундаментальні питання в сфері макроекономіки Continue reading

Кравець Т. Моделювання доходностей європейських фондових індексів методами вейвлет-аналізу

Проведено кластеризацію доходностей європейських фондових індексів за допомогою методів вейвлет-аналізу. Запропоновано модифікований Continue reading

Коротаєв C. Валютна криза в Білорусі (2011): Вплив бухгалтерського обліку та податкової системи на економіку підприємств

Розглядаються етапи розвитку та подолання валютної кризи, яка відбулася у Білорусі в 2011 році, та призвела до девальвації національної валюти більш ніж Continue reading

Клімасоскієне Д., Гідратіс В., Борхардт М. Боротьба та профілактика картелів

Стаття присвячена теорії та практиці антимонопольних дій у виявленні та запобіганні картелів, аналізу розвитку сучасної ліберальної політики Continue reading

Каснаускієне Г., Штумбріте С. Вплив еміграції і грошових переказів на литовський ринок праці та економічний розвиток

Еміграція з Литви є однією з найвищих серед країн ЄС: число емігрантів досягло 1,66% від загальної чисельності населення в 2011 році. Continue reading

Ясевічене Ф. Розвиток Литовського банківського сектору та виклики у здійсненні Базеля III

Стаття аналізує головні тенденції розвитку Литовської банківської справи, їх важливість для економіки та фінансової системи країни. Вона аналізує Continue reading

Іскренко Л. Глобальні проблеми фінансування різних секторів економіки та ризики, пов’язані з ним

Проаналізовано соціально-політичнуу сферу України, Польщі та Італії. Виявлені загальні проблеми в цьому секторі економіки та ризики, пов’язані з ним. Continue reading

Гіріунас Л. Оцінка зовнішнього контролю: ризик-менеджмент на підприємствах видобувної промисловості

В даний час в конкурентному світі технології стрімко розвиваються і змінюються, змінюються і потреби ринку, бізнес-процеси стають все більш складними, Continue reading

Галініене Б., Ярасіус Г. Регулювання і розвиток альтернативних інвестиційних фондів в Литві

Мета роботи полягає в тому, щоб проаналізувати правила, що застосовуються до альтернативних інвестиційних фондів (АІФ), зміни за останні роки, Continue reading