М. Каменова, д-р экон. наук, проф. (Карагандинский экон. ун-т Казпотребсоюза) Фактори сталого розвитку аграрного сектору Казахстану

Розглянуто економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку. Досліджено основні шляхи підвищення стійкості АПК: індустріалізація, Continue reading

В. Нойманн, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), Т. Семенко (КНУ імені Тараса Шевченка) Досвід розвитку зеленого бізнесу в Німеччині та можливості його використання в Україні

Наведено основні показники та розкрито особливості, а також набутий досвід функціонування зеленого бізнесу у Федеративній Республіці Німеччині. Continue reading

Б. Доскалиева, д-р экон. наук, проф. (Карагандинский экон. ун-т Казпотребсоюза) Особливості зайнятості населення Казахстану в контексті світових трендів

Здійснено аналіз індикаторів економічної активності з метою оцінки реальних проблем соціальної сфери зайнятості та безробіття населення Казахстану. Continue reading

Г. Купалова, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), Т. Матвієнко, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля

Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Визначено стратегічні Continue reading

Е. Аймагамбетов, д-р экон. наук, проф. (Карагандинский экон. ун-т Казпотребсоюза) Умови та передумови трансформації університету в інноваційно-підприємницький

На прикладі Карагандинського економічного університету визначено умови і передумови трансформації університету в інноваційно-підприємницький. Continue reading

В. Базилевич, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України (КНУ імені Тараса Шевченка) Проблеми оцінки, охорони і захисту прав об’єктів інтелектуальної власності в Україні

Досліджено сутність інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства. Проаналізовано існуючі Continue reading