Ахмєтова К. До питання про необхідність підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору Казахстану

Обґрунтовано, що від рівня розвитку АПК – найважливішого сектору економіки залежать продовольча безпека країни, рівень і якість життя населення, Continue reading

Таубаєв А., Улибишев Д. Оцінка результативності національних інноваційних систем країн-учасниць Митного Союзу

Проаналізовані базові індикатори розвитку національних інноваційних систем Росії, Казахстану, Білорусі на основі дослідження зіставних Continue reading

Таубаєв А., Байбосинов С., Жукенов Б. Умови та передумови формування національної інноваційної системи у Казахстані

Досліджені теоретичні основи, умови і передумови формування національної інноваційної системи в умовах сучасної економіки. Визначено, що Continue reading

Сальжанова З. Можливості інтеграції Казахстану у світовий інноваційний процес

Висвітлене питання удосконалення механізму управління інноваційною діяльністю. Показано, що взаємодія Казахстану з країнами СНД відкриває нові Continue reading

Прітворова Т. Доходи домогосподарств з дітьми: позитивні тенденції та парадокси соціальних трансфертів

Досліджено нерівність у розподілі доходів домогосподарств з дітьми у Казахстані за період з 2005 до 2010 р. Виявлена позитивна тенденція щодо зниження Continue reading

Накіпова Г. Реалізація факторно-цільового підходу в управлінні сільським господарством Казахстану

Обґрунтована необхідність використання факторно-цільового підходу до стратегічного управління сільським господарством Казахстану. Автором Continue reading

Л. Лазебник, д-р екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), Л. Гацька, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Глобалізаційні аспекти формування вартості робочої сили в країнах з економікою емерджентного типу

Проаналізовано процеси формування вартості робочої сили з позицій світосистемного аналізу. Досліджено вплив транснаціоналізації, Continue reading