С. Бичкова, д-р екон. наук, проф. Державний університет управління, Росія ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ КРАЇН: МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ІНДИКАТОРІВ

На основі використання інформації ВЕФ, ПРООН, ОЕСР досліджені межстраноие відмінності за характеристиками освіти, що забезпечує конкурентоспроможність Continue reading